PZU ogłosił konkurs na członków zarządu

0
842

Rada nadzorcza PZU SA przyjęła 24 lutego uchwałę o ogłoszeniu postępowania kwalifikacyjnego na członków zarządu spółki, odpowiedzialnych za nadzorowanie sprzedaży indywidualnej, grupowej i korporacyjnej, produktów ubezpieczeniowych, operacji, obsługi szkód i świadczeń, inwestycji, IT i technologii, rozwoju biznesu, bezpieczeństwa oraz spraw korporacyjnych.

Czego wymaga się od kandydata

W zależności od obszaru od kandydatów wymagane jest posiadanie doświadczenia m.in. w zakresie współpracy z partnerami strategicznymi i obsługi dużych klientów korporacyjnych w branży ubezpieczeniowej lub finansowej, zarządzania obszarem inwestycji na stanowiskach kierowniczych lub zarządczych w instytucjach ubezpieczeniowych lub finansowych, oraz w zakresie zarządzania obszarem inwestycji w obszarze IT oraz znajomości międzynarodowych i miejscowych wymogów regulacyjnych dotyczących tego obszaru, obsługi szkód i świadczeń lub mechanizmów usług i platform cyfrowych zarządzania korporacyjnego, nadzoru właścicielskiego, jak również znajomości funkcjonowania spółek giełdowych i grup kapitałowych, mitygacji ryzyk biznesowych, ekonomicznych i regulacyjnych zasad funkcjonowania spółek handlowych, z uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz publicznych. Kandydat musi też posiadać posiada wiedzę o zakresie działalności PZU oraz o sektorze, w którym działa.

Kto jest wyłączony z kandydowania

Wykluczone z kandydowania są osoby, które np. są zatrudnione w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego, wchodzą w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz czy też pełnią funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 8 marca 2024 r. o godzinie 16:00. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów:

  1. etap I obejmujący weryfikację wymogów formalnych zgłoszenia kandydata, w tym weryfikacja, czy zgłoszenie zostało złożone w terminie wraz z kompletem wymaganych dokumentów i oświadczeń oraz badania posiadania przez kandydatów doświadczenia i kwalifikacji;
  2. etap II, w którym zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu sprawdzenie predyspozycji, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia kandydata w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji członka zarządu PZU SA oraz dokonana ocena odpowiedniości indywidualnej kandydata zgodnie z metodyką oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi do etapu II postępowania kwalifikacyjnego zostaną przeprowadzone w terminach wskazanych w zawiadomieniach kandydatów, w siedzibie spółki w terminie od 13 marca 2024 r. do 27 marca 2024 r.

(AM, źródło: MAP)