PZU poszuka rozwiązań dla seniorów we współpracy ze startupami

0
606

30 marca odbędzie się Insurtech Day Powered by PZU, w którym wezmą udział młode technologiczne firmy z Polski i świata. Zaprezentują one najnowsze rozwiązania z obszaru opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w starszym wieku.

Sztuczna inteligencja, roboty, chatboty, uczenie maszynowe, internet rzeczy, odejście od płatności jednorazowej na rzecz rozliczenia w modelu Pay As You Go – to tylko przykłady innowacji rozwijanych w świecie ubezpieczeń. Do szczegółowej analizy tego rynku, w ramach Insurtech Day Powered by PZU zaprosił The Heart. To korporacyjny company builder, który we współpracy z międzynarodowymi korporacjami tworzy niezależne startupy, produkty i usługi, a także wspiera duże organizacje poprzez wyszukiwanie i wdrażanie technologii dostarczanych przez ekosystem wiodących startupów z całej Europy.

– W ostatnim czasie przeprowadziliśmy szeroką analizę potrzeb poszczególnych jednostek biznesowych w Grupie PZU w obszarze rozwiązań oferowanych przez startupy. Widzimy postępującą zmianę oczekiwań biznesu, która jest konsekwencją zmieniających się warunków rynkowych, oczekiwań klientów i starzeniem się społeczeństwa. Nadal szukamy rozwiązań oferowanych przez startupy w Polsce i na świecie z wykorzystaniem dużych zbiorów danych, digitalizacji i nowych interakcji z klientami, jednocześnie kładąc coraz większy nacisk na prewencję zdrowotną i usługi dla seniorów – mówi Marcin Kurczab, dyrektor ds. iInnowacji PZU.

– Rynek insurtech coraz częściej przestaje skupiać się wyłącznie na rozwiązaniach dotyczących działalności stricte ubezpieczeniowej, tj. kalkulacji ryzyk ubezpieczeniowych, analizy szkodowości czy obsługi roszczeń, a zaczyna obejmować także obszary z zakresu analizy danych zdrowotnych osób ubezpieczonych – mówi Piotr Marchel, Head of Corporate Club, Ecosystem & Partnerships The Heart.

Według GUS do połowy XXI wieku populacja osób powyżej 65. roku życia w Polsce wyniesie 11,1 mln. Seniorzy w 2050 roku będą stanowić blisko 33% społeczeństwa. Zmiany demograficzne i proces starzenia się społeczeństwa, który nazywany jest „srebrnym tsunami”, dotyczą znacznej większości krajów na świecie, nie tylko Polski. 

 – Rozwój gospodarki senioralnej jest ściśle związany z innowacjami medycznymi. Szukamy synergii i rozwiązań, z których mogą korzystać również młodsi klienci PZU – dodaje Marcin Kurczab.

Z analizy rynku prowadzonej przez The Heart wynika, że innowacje z obszaru opieki zdrowotnej i gospodarki senioralnej rozwijają się dynamicznie. Liczba jednorożców – startupów wycenianych na więcej niż 1 mld dolarów – działających w branży healthcare i silver economy z roku na rok rośnie.

– Rynek tego typu rozwiązań wydaje się być bardzo obiecujący, bowiem predykcje demograficzne dla Europy nie pozostawiają złudzeń – w ciągu 10 najbliższych lat będziemy jednym z najstarszych społeczeństw na świecie, a to oznacza, że znacząca część naszej populacji znajdzie się w spektrum zastosowań tego typu rozwiązań. Co istotne, będzie to pokolenie ludzi oswojonych z cyfrowymi produktami i usługami, dzięki czemu przyswojenie tego typu technologii nie powinno być dużym wyzwaniem – dodaje Piotr Marchel.

Grupa PZU wraz z The Heart przeanalizowały oferowane przez startupy technologie i rozwiązania dla opieki zdrowotnej i seniorów. Wspólnie wybrały najciekawsze firmy i zaprosiły do udziału w Insurtech Day Powered by PZU, które odbędzie się online 30 marca.

W trakcie wydarzenia przedstawiciele startupów z całego świata, w tym Polski, opowiedzą o  swoich rozwiązaniach. Wśród zaproszonych firm znalazły się:

  • CardioSecur (Niemcy) – oferuje badanie EKG do użytku osobistego oraz profesjonalnego. W ciągu kilku sekund generuje spersonalizowaną informację zwrotną dotyczącą zmian w zdrowiu serca. Proste zalecenie dotyczące działania wskazuje, czy udać się do lekarza.
  • Cognetitvity (Wielka Brytania) – wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) i techniki uczenia maszynowego (machine learning), aby za pomocą opatentowanego testu poznawczego wykorzystującego najnowsze odkrycia w dziedzinie neuronauki, umożliwić osobom wczesne wykrycie upośledzenia związanego z chorobami takimi jak demencja, a także mierzenie i kontrolowanie zdrowia ich mózgu.
  • Dacadoo (Szwajcaria) – wspiera operatorów Life & Health w motywowaniu ich klientów do prowadzenia zdrowszego stylu życia poprzez platformę Digital Health Engagement opartą na SaaS, a także udostępnia mechanizm oceny ryzyka, który oblicza względne ryzyko śmiertelności i zachorowalności w czasie rzeczywistym.
  • Etsimo (Finlandia) – oferuje platformę opieki zdrowotnej, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do analizy danych dotyczących zdrowia, umożliwiając świadczeniodawcom i towarzystwom ubezpieczeniowym natychmiastowe oferowanie swoim klientom prognostycznej i profilaktycznej opieki zdrowotnej za pośrednictwem istniejących i przyszłych kanałów cyfrowych.
  • FibriCheck (Belgia) – aplikacja medyczna, która pozwala pacjentom monitorować rytm serca, a tym samym wykrywać ukryte zaburzenia rytmu serca, takie jak migotanie przedsionków.
  • Fjuul (Finlandia) – zapewnia platformę cyfrową, którą przechwytuje i ulepsza dane biometryczne ze smartfonów i urządzeń do noszenia, aby uruchamiać spersonalizowane programy zaangażowania i dobrego samopoczucia na dużą skalę.
  • LetsGetChecked (Irlandia) – platforma umożliwiająca ludziom odgrywanie aktywnej roli w utrzymaniu zdrowia, dłuższe i szczęśliwsze życie. Łącząc technologię, dane zdrowotne, wyniki diagnostyki i wsparcie kliniczne, zapewnia przydatne informacje zdrowotne, które umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji dotyczących opieki zdrowotnej.
  • OutSense (Izrael) – nowatorska technologia umożliwiająca dokładną analizę i diagnozowanie moczu i stolca z poziomu standardowej muszli klozetowej, przekształcając w ten sposób toaletę w nieinwazyjne urządzenie medyczne IoT.
  • Positive AAL (Polska) – internetowa społeczność edukacyjna, która jednoczy starsze osoby dorosłe wokół wspólnego celu, jakim jest jak najdłuższe utrzymanie sprawności psychicznej i fizycznej. Rozwiązanie oferuje wielomodułowe, całościowe doświadczenie, pozwalające użytkownikom na udział we wnikliwych kursach, webinarach i przenoszenie tych połączeń online do świata rzeczywistego za pośrednictwem sekcji wydarzeń w czasie rzeczywistym.

W ramach programu PZU Ready for Startups największy polski ubezpieczyciel zaprasza do współpracy startupy technologiczne z Polski oraz świata, działające w czterech obszarach: zaawansowanej analityki, cyfryzacji, nowych interakcji z klientami oraz pracodawca 2.0.

(AM, źródło: PZU)