PZU SA chce 14 mln zł od Elektrobudowy

0
694

2 czerwca spółka Elektrobudowa otrzymała od PZU SA wezwanie do spłaty zadłużenia w kwocie ok. 14 mln zł z tytułu zwrotu wypłaconego na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych odszkodowania dotyczącego gwarancji należytego wykonania umowy.

Sprawa dotyczyła kar umownych, jakimi Elektrobudowa została obciążona przez PSE, odstępując od umowy modernizacji stacji 220/110 kV Konin z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Spółka ma 7 dni na spłatę od daty otrzymania wezwania.

(AM, źródło: Elektrobudowa)