PZU SA hojny dla udziałowców

0
1378

18 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA. W jego trakcie akcjonariusze spółki podjęli decyzję w sprawie podziału zysku. Część punktów obrad zostanie rozpatrzonych po przerwie w obradach, ogłoszonej na wniosek Skarbu Państwa do 18 lipca.

Udziałowcy zakładu zatwierdzili rekomendowany przez zarząd i radę nadzorczą PZU SA schemat podziału zysku w wysokości ok. 4,84 mld zł, na który składają się: 3,98 mld zł zysku za ubiegły rok oraz 854 mln zł przeniesione z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2022 r. Suma ta zostanie podzielona w następujący sposób:

  • 3,75 mld zł, tj. 4,34 zł na akcję, przeznaczone zostanie na wypłatę dywidendy,
  • 8,62 mln zł trafi na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  • 1,08 mld zł zasili kapitał zapasowy.

Dniem dywidendy będzie 17 września, a datą wypłaty dywidendy – 8 października 2024 r. Proponowany podział zysku jest zgodny z polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021–2024, przyjętą w dniu 24 marca 2021 r., oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie polityki dywidendowej w 2024 r. z dnia 14 grudnia 2023 r.

Pełniący obowiązki prezesa PZU SA Artur Olech powiedział podczas Zgromadzenia, że zarząd spółki chce, aby w nowej strategii polityka dywidendowa była kontynuowana.

– Będziemy dokładać wszelkich starań, aby politykę dywidendową, którą będziemy określać w naszej nowej strategii, w jakiś sposób przewidywalny i satysfakcjonujący kontynuować – powiedział Artur Olech cytowany przez PAP.

Oprócz tego ZWZ zatwierdziło m.in. sprawozdania z działalności zarządu i rady nadzorczej PZU SA w 2023 roku. Część porządku obrad, tj. punkty dotyczące absolutoriów dla władz spółki oraz wyboru nowego członka rady nadzorczej zostanie rozpatrzona po przerwie ogłoszonej na wniosek Skarbu Pastwa do 18 lipca.

(AM, źródło: gu.com.pl, PZU, PAP)