PZU SA kupi TFI Energia

0
515

17 marca PZU i PGE Polska Grupa Energetyczna podpisały umowę przedwstępną, na mocy której pierwsza z firm nabędzie 100% akcji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Energia. W wyniku transakcji aktywa znajdujące się pod zarządzaniem spółek z Grupy PZU wzrosną o blisko miliard złotych.

– Jestem przekonana, że połączenie wyjątkowych relacji z klientami i potencjału TFI Energia z wielkim doświadczeniem i skalą działalności Grupy PZU w obszarze inwestycji, zarządzania aktywami czy programów emerytalnych zapewni klientom obu podmiotów wysokie stopy zwrotu i dodatkowe korzyści – powiedziała dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU SA. 

PGE konsekwentnie dąży do koncentracji na działalności podstawowej grupy, którymi są wytwarzanie, dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej. Sprzedaż akcji TFI Energia na rzecz PZU to kolejny krok na drodze do uporządkowania struktury Grupy PGE – dodał Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

TFI Energia to towarzystwo funduszy inwestycyjnych specjalizujące się w zarządzaniu programami PPE dla pracowników energetyki. Zarządzane przez nie aktywa po połowie stanowią środki klientów instytucjonalnych oraz środki zgromadzone w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych. Z kolei Grupa PZU prowadzi PPE dla ponad 800 przedsiębiorstw w Polsce, a wśród korzystających z jej Programów jest m.in. ponad 15 tys. pracowników zatrudnionych w wielu spółkach Grupy PGE. Beata Kozłowska-Chyła zapowiada, że dzięki wspólnemu know-how TFI Energia i Grupy PZU zostanie im zaoferowany szerszy wachlarz produktów emerytalnych na atrakcyjnych warunkach.

– Rynek zarządzania aktywami jest jednym z tych, na których przewidujemy budowanie wartości i rozwój biznesu także w sposób nieorganiczny, w drodze akwizycji. Do każdej tego rodzaju transakcji podchodzimy indywidualnie, badając bardzo uważnie skład przejmowanego portfela, możliwe do uzyskania efekty synergii oraz przełożenie na wartość dodaną dla Grupy PZU. W przypadku TFI Energia ta analiza wypadła pozytywnie – wskazała prezes PZU SA.

Nabycie TFI Energia stanowi kolejny krok w realizacji Strategii Grupy PZU na lata 2021–2024, zakładającej m.in. wzrost zarządzanych aktywów o prawie 82% – do 60 mld zł. Finalizacja transakcji planowana jest na połowę roku, po uzyskaniu zgód Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl