PZU SA proponuje wypłatę 3,75 mld zł dywidendy

0
645

Zarząd PZU SA wystąpił 13 maja do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z wnioskiem w sprawie podziału zysku netto spółki za rok 2023. Akcjonariusze mieliby otrzymać 4,34 zł dywidendy na jedną akcję – podał zakład w komunikacie.

Do podziału jest kwota w wysokości ok. 4,84 mld zł. Składają się na nią: 3,98 mld zł zysku za ubiegły rok oraz 854 mln zł przeniesione z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2022 r. Suma ta miałaby być podzielona w następujący sposób:

  • 3,75 mld zł , tj. 4,34 zł, przeznaczona zostałaby na wypłatę dywidendy,
  • 8,62 mln zł trafiłoby na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  • 1,08 mld zł na kapitał zapasowy.

Zarząd PZU SA zawnioskował także, aby dzień dywidendy został ustalony na 17 września 2024 r., a data wypłaty dywidendy na 8 października 2024 r. Proponowany podział zysku jest zgodny z polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2021–2024, przyjętą w dniu 24 marca 2021 r. oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej w 2024 r. z dnia 14 grudnia 2023 r. Wniosek zostanie przekazany do oceny radzie nadzorczej PZU SA. Ostateczną decyzję podejmie ZWZ spółki.

(AM, źródło: PZU)