PZU ubezpieczy zarządzających MŚP

0
639

Ubezpieczenia na wypadek roszczeń z tytułu niewłaściwego pełnienia obowiązków bądź błędów popełnianych podczas wykonywania czynności zarządczych cieszą się coraz większą popularnością wśród kadry zarządzającej. Dotychczas tego typu produkty były domeną dużych przedsiębiorstw. Zawirowania gospodarcze związane z Covid-19 sprawiły, że tego typu ochroną zainteresowały się również małe i średnie firmy, co nie uszło uwadze ubezpieczycieli.

– Osoby pełniące funkcje zarządcze w spółkach są narażone na podwójny stres. Z jednej strony są odpowiedzialne za zarządzanie spółką – dążą do rozwoju prowadzonej działalności, a z drugiej strony muszą się mierzyć ze zmieniającym się otoczeniem prawnym i ekonomicznym przedsiębiorstwa. Postępujący rozwój gospodarczy wymusza tworzenie coraz bardziej wyspecjalizowanych form zabezpieczenia przedsiębiorstwa. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym, przygotowaliśmy nowe, stworzone właśnie z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, ubezpieczenie PZU Dla Zarządzających Spółkami. Jest to uzupełnienie naszej oferty produktowej, obok już istniejącego ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółki (D&O – AM) – mówi Piotr Nettik, dyrektor ds. underwritingu ubezpieczeń pozakomunikacyjnych PZU.

Członek władz spółki ponosi odpowiedzialność za swoje decyzje zgodnie z przepisami prawa, m.in. kodeksu spółek handlowych, kodeksu cywilnego, prawa upadłościowego i naprawczego, ordynacji podatkowej, ustawy o ofercie publicznej oraz kodeksu pracy. Odpowiedzialność członka zarządu określa również statut czy umowa spółki. Członkowie władz spółki ponoszą także odpowiedzialność za zgodność swoich decyzji z  wieloma innymi przepisami właściwymi dla danej branży.

Ubezpieczenie PZU Dla Zarządzających Spółkami chroni członków zarządu oraz inne osoby, które pełnią funkcje zarządcze, a także ich bliskich i spadkobierców, przed odpowiedzialnością cywilną za straty spowodowane niewłaściwym pełnieniem obowiązków i wykonywaniem czynności zarządczych w spółce kapitałowej. To także swoisty parasol ochronny dla samej spółki w przypadku, gdy poniesie ona szkodę spowodowaną decyzjami  członków jej władz.

–  PZU wypłaci odszkodowanie, jeśli zostanie wniesione roszczenie lub wszczęte oficjalne postępowanie wobec członka władz spółki, który dopuścił się czynu bezprawnego podczas wykonywania swojej funkcji lub w związku z jej wykonywaniem. Przykładowo – członek zarządu przekroczył umocowania do działania w imieniu spółki, ujawnił poufną informację czy podjął decyzję, która naraziła spółkę na straty – wyjaśnia Piotr Nettik.

W ramach ubezpieczenia PZU pokryje m.in. koszty obrony – w tym koszty pełnomocników procesowych, opinii prawnych i porad prawnych, a także koszty wsparcia psychologicznego czy koszty konsultanta ds. public relations. Ubezpieczenie jest bezimienne, co oznacza, że chroni każdego członka władz spółki lub innych ubezpieczonych bez wskazywania ich imienia i nazwiska. Ochrona ubezpieczeniowa będzie nadal obowiązywać niezależnie od zmian personalnych.

Z nowej oferty PZU może skorzystać spółka kapitałowa, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna (także europejska), która prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP, a jej przychody nie przekraczają  10 mln zł. Dla klientów, którzy przekraczają ten próg przychodowy, odpowiednie będzie D&O, czyli ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółki.

(AM, źródło: PZU)