PZU w Partnerstwie na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju w Polsce

0
609

PZU dołączył do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, którego inicjatorem jest Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zakład podkreśla, że akces jest kolejnym krokiem na jego drodze do realizacji celów ujętych w Strategii ESG, czyli m.in. osiągnięcia neutralności klimatycznej czy wspierania transformacji klimatyczno-energetycznej Polski.

– Jako lider rynku ubezpieczeniowego w Polsce wspieramy najważniejszą od dziesięcioleci zmianę w polskiej gospodarce – transformację energetyczną. Konsekwentnie wprowadzamy zmiany w wielu obszarach, zarówno przy ograniczaniu emisji własnych, zwiększaniu inwestycji w OZE, jak i wprowadzaniu nowych rozwiązań dla klientów. Przystąpienie do Partnerstwa wpisuje się w nasze ambitne cele – mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU.

Ogłoszenie przystąpienia do Partnerstwa przez PZU nastąpiło podczas V edycji Krajowego Forum Interesariuszy Agendy 2030, transmitowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii pod hasłem przewodnim: „Agenda 2030: Edukuj! Transformuj! Finansuj! Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań transformacji klimatycznej”.

Instytucje przystępujące do Partnerstwa uznają, że osiągnięcie ambitnych celów i zadań będzie możliwe dzięki wspólnemu działaniu w efektywny sposób, mobilizacji sił, ożywionemu i wzmocnionemu partnerstwu. Dążąc wspólnie do wykorzystania szans na dokonanie zmian w kraju, regionie i firmie, oraz do zwiększania wpływu na zrównoważony rozwój, wyrażają chęć współpracy w ramach inicjatywy na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Do tej pory udział w Partnerstwie zadeklarowało ponad 150 podmiotów, m.in. przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych czy organizacji pozarządowych. Celem inicjatywy jest współpraca przedstawicieli różnych środowisk na rzecz skutecznego osiągania Celów Zrównoważonego Rozwoju. Sygnatariusze Partnerstwa poprzez realizację celów przyczyniają się do promocji ich założeń, zgodnie z Agendą 2030 – strategii rozwoju świata do 2030 roku, która zawiera 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Agenda 2030 została przyjęta w 2015 roku przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ. Zawarte w niej cele dotyczą 5 obszarów: ludzi, planety, dobrobytu, pokoju, partnerstwa. 

Strategia ESG Grupy PZU na lata 2021–2024 zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej działalności własnej do 2024 roku. Aby to zrealizować, spółki Grupy PZU docelowo będą korzystały wyłącznie z zielonej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, ograniczały zużycie wielu zasobów (m.in. energii, paliw, wody), a także zwiększały udział samochodów hybrydowych oraz elektrycznych w firmowych flotach. PZU planuje, że do roku 2040 neutralni klimatycznie staną się też jego kooperanci i partnerzy biznesowi, a do roku 2050 także klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni.

(AM, źródło: PZU)