PZU zaoferowało trzy nowe subfundusze

0
625

TFI PZU uruchomiło sprzedaż trzech nowych funduszy inwestycyjnych na platformie inPZU. Dwa z nich to fundusze pasywne typu feeder, opracowane we współpracy z Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Trzeci jest oparty o nowoutworzony Indeks GPW CEEplus, w którego skład wchodzi 114 środkowoeuropejskich spółek o wysokiej wartości i płynności. Równolegle wystartowała też nowa promocja TFI PZU, w ramach której towarzystwo zaoferowało 500 zł premii za systematyczne oszczędzanie i inwestowanie w inPZU.

Od 22 stycznia PZU oferuje na platformie inPZU trzy nowe subfundusze pasywne: inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Amerykańskich Dużych Spółek, inPZU Goldman Sachs ActiveBeta® Akcje Rynków Wschodzących oraz inPZU Akcje CEEplus. Dwa pierwsze powstały we współpracy z Goldman Sachs Asset Management.

– Celem współpracy PZU z GSAM jest wykorzystanie kluczowych kompetencji każdej z firm – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA. – GSAM wnosi doświadczenie wiodącej na świecie firmy inwestycyjnej, natomiast PZU oferuje unikatowe zdolności zarządzania aktywami w Polsce i regionie Europy Środkowowschodniej. Ogłoszona kilka miesięcy temu współpraca wchodzi w życie, co cieszy mnie tym bardziej, że dowodzi zaufania GSAM do naszej stabilnej pozycji Grupy PZU. Jestem dumny, że PZU gra w inwestycyjnej lidze mistrzów.

– Cieszymy się perspektywą współpracy z PZU, dzięki której ich klienci będą mieć jeszcze szerszy wybór produktów inwestycyjnych. Polska to atrakcyjny rynek dla usług z zakresu zarządzania aktywami. Społeczeństwo staje się coraz zamożniejsze, a zapotrzebowanie na rozwiązania inwestycyjne rośnie. Dzięki tym produktom klienci w Polsce będą mogli lokować środki na międzynarodowych rynkach, korzystając z kompetencji wypracowanych dekadami doświadczeń – dodała Sheila Patel, CEO Goldman Sachs Asset Management.

W ramach współpracy TFI PZU będzie dążyć do udostępnienia swoim klientom produktów zarządzanych lub współzarządzanych przez GSAM w swojej sieci dystrybucji. To założenie odnosić się będzie mogło m.in. do oferowania wspólnych innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych na platformie inpzu.pl. Tak jak w przypadku pozostałych funduszy indeksowych, na platformie inPZU nie będą pobierane opłaty za nabycie i odkupienie jednostek uczestnictwa.

Dodatkowo PZU uruchamia na platformie inPZU subfundusz inPZU Akcje CEEplus, który powstał przy współpracy z GPW i w oparciu o nowo stworzony indeks GPW CEEplus.

– Kraje Europy Środkowej i Wschodniej są strefą najwyższego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej – powiedział Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych. – Coraz więcej inwestorów pyta nas o możliwości skorzystania z tego dynamicznego rozwoju. Naszą odpowiedzią jest CEEPlus – indeks Trójmorza. Kupując jeden instrument finansowy, inwestor ma udział w rozwoju ponad 100 największych i najbardziej płynnych spółek z Chorwacji, Czech, Polski, Słowenii, Rumunii i Węgier. Kolejne kraje dołączą wkrótce, a w dalszych planach mamy utworzenie indeksu spółek regionalnych, które uwzględniają kryteria ESG w swojej strategii rozwoju.

Indeks CEEplus jest publikowany od 4 września 2019 roku na podstawie wartości portfela największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na giełdach z regionu Europy Środkowej z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Wartość bazowa indeksu ustalona została na dzień 3 września 2019 r. i wynosiła 1000,00 pkt. CEEplus jest indeksem cenowym, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczany do 10 proc., natomiast sumaryczny udział spółek, z których udział każdej przekracza 5 proc., jest ograniczany do 40%. Udział spółek z jednej giełdy z regionu nie może przekroczyć 50%.

Wraz z uruchomieniem trzech nowych subfunduszy pasywnych startuje promocja „500 za 500”. Promocja przeznaczona jest dla pierwszych pięciuset nowych klientów inwestujących w fundusze dostępne na inPZU. Ci, którzy otworzą promocyjny portfel inwestycyjny w serwisie i wpłacą na start min. 500 zł oraz przez kolejne 11 miesięcy będą regularnie dopłacać po min. 500 zł miesięcznie, po 13 miesiącach otrzymają premię w wysokości 500 zł brutto.

– Chcemy w ten sposób zachęcić klientów do korzystania z inPZU, nowoczesnej internetowej platformy, która pozwala na inwestowanie nawet niewielkich sum pieniędzy bez konieczności zakładania rachunku maklerskiego – mówi prezes TFI PZU Robert Kubin.

Uruchomiona ponad rok temu platforma umożliwia inwestowanie nawet niewielkich kwot. Jej popularność szybko rośnie. – Po nieco ponad roku na funduszach inPZU klienci otworzyli ponad 7100 portfeli inwestycyjnych, na których zgromadzili ponad 123,5 mln zł aktywów – mówi wiceprezes TFI PZU Marcin Żółtek.

(AM, źródło: PZU)