Open Life udostępniło klientom usługę mojeID

0
237

Klienci Open Life uzyskali możliwość korzystania z mojeID – narzędzia umożliwiającego elektroniczne potwierdzanie tożsamości i dostęp do usług online świadczonych przez towarzystwo w sposób gwarantujący jednoznaczne uwierzytelnienie klienta.

mojeID to bezpieczne narzędzie do potwierdzania tożsamości przez internet dostarczane przez Krajową Izbę Rozliczeniową KIR. Pozwala osobie fizycznej uwierzytelnić się w portalu dostawcy usługi lub urzędu w sposób, który jednoznacznie potwierdza jej tożsamość. Potwierdzenie to odbywa się poprzez bankowość internetową w oparciu o dane, które zostały wcześniej sprawdzone przez zaufany podmiot – dostawcę tożsamości, np. bank. Korzystanie z mojeID przyspiesza i upraszcza wiele procesów, które dotychczas wymagały osobistej wizyty w punkcie obsługi czy umawiania się z kurierem.

– mojeID umożliwia zdalne uwierzytelnienie klienta i obywatela na potrzeby sektora komercyjnego i publicznego. Dostęp do silnie zweryfikowanej tożsamości pozwala na digitalizację procesów i redukcję kosztów bieżącej obsługi – mówi Piotr Alicki, prezes zarządu KIR.

– Open Life zdecydowało się na wdrożenie usługi mojeID w aplikacji do zgłaszania roszczeń on-line e-roszczenia.openlife.pl – podsumowuje Krzysztof Bukowski, prezes Open Life TU. – Usługa mojeID w znaczący sposób przyspieszy proces rozpatrywania roszczeń, gdyż obowiązek weryfikacji tożsamości zgłaszającego będzie spoczywał na stronie trzeciej. Pozwoli to również ograniczyć ryzyko przekazania kopii dowodu tożsamości w niepowołane ręce, co do tej pory wzbudzało duży niepokój społeczeństwa w kontakcie z rozwiązaniami cyfrowymi – ocenia.

Usługa wspiera efektywność biznesową dzięki usprawnieniu i uproszczeniu procesów operacyjnych wewnątrz firmy oraz w kontakcie z klientami. Aby z niej skorzystać, wystarczy na stronie internetowej danego podmiotu – dostawcy lub urzędu, który udostępnia tę metodę potwierdzania tożsamości – wybrać opcję logowania lub potwierdzania tożsamości z mojeID. Użytkownik jest następnie kierowany na stronę banku, gdzie po zalogowaniu akceptuje przekazanie potwierdzenia swojej tożsamości przez bank danemu podmiotowi trzeciemu (dostawcy usług).

(AM, źródło: Open Life