PZU: Zmiana perspektywy ratingu S&P

0
680

6 kwietnia agencja ratingowa S&P Global Ratings (S&P) przekazała informację o zmianie perspektywy ratingowej dla PZU SA z pozytywnej na stabilną. Jednocześnie agencja potwierdziła rating siły finansowej spółki na niezmienionym poziomie A-.

Zmiana perspektywy ratingowej nastąpiła w rezultacie pogorszenia się warunków finansowych i biznesowych w Polsce w związku z wybuchem pandemii COVID-19. W ocenie agencji może mieć to wpływ na działalność Grupy PZU, w szczególności na niższą kontrybucję do wyników z działalności bankowej. Jednocześnie S&P podkreśla, że sytuacja grupy powinna pozostać stabilna.

Perspektywa odzwierciedla pogląd analityków agencji, że grupa utrzyma wiodącą pozycję biznesową w Polsce, silną pozycję kapitałową oraz stabilne wyniki z działalności ubezpieczeniowej i dzięki temu będzie w stanie wytrzymać potencjalne dalsze pogorszenie otoczenia gospodarczego. Dodatkowo S&P spodziewa się, że działalność bankowa Grupy PZU oraz zarządzania aktywami będą generować zadowalające wyniki.

(AM, źródło: PZU)