QBE: Dyrektor musi odejść po skardze kobiety

0
750

Dyrektor generalny QBE Pat Regan odchodzi z firmy po tym, jak zewnętrzne śledztwo ujawniło, że jego sposób komunikowania się w miejscu pracy nie spełnia standardów ustalonych w kodeksie etyki i postępowania grupy.

Podstawą do wszczęcia śledztwa była skarga kobiety pracującej w USA. Prezes Grupy QBE Mike Wilkins powiedział, że zarząd zakończył śledztwo i podjął zdecydowane działania co do jego wyników.

Regan został CEO w styczniu 2018 r. Do QBE przyszedł w 2014 r. na stanowisko dyrektora finansowego. W sierpniu 2016 r. został CEO na Australię i Nową Zelandię.

– W QBE z przekonaniem tworzymy pełne szacunku i inkluzywne dla każdego środowisko. Zarząd doszedł do wniosku, że pod tym względem pan Regan kierował się złym osądem – powiedział Wilkins. – W tych trudnych okolicznościach zarząd wyraża uznanie i podziękowanie panu Reganowi za jego ciężką pracę i wkład we wzmocnienie QBE. Jednak wszystkich pracowników muszą obowiązywać te same standardy.

(AC, źródło: Insurance Journal)