Radosław Sierpiński nowym członkiem rady nadzorczej PZU SA

0
846

12 października Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA na wniosek Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych powołało Radosława Adama Sierpińskiego do rady nadzorczej spółki. Wcześniej rezygnację z pełnienia funkcji członka RN z dniem 11 października złożył Tomasz Kuczur. Zgodnie ze statutem PZU SA, rada nadzorcza spółki liczy 11 osób.

Radosław Sierpiński jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W czerwcu 2018 r. doktoryzował się w Instytucie Kardiologii w Warszawie. W 2019 r. uzyskał tytuł Master of Business in Medicine na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Absolwent programu menedżerskiego Oxford Executive Leadership Programme organizowanego przez Saïd Business School i University of Oxford. Habilitował się w dyscyplinie nauk medycznych w maju 2021 r., na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu kardiologii, zdrowia publicznego i organizacji ochrony zdrowia, m.in. w „The Lancet”, „Circulation”, „European Journal of Heart Failure”, oraz doniesień konferencyjnych na krajowych i międzynarodowych kongresach medycznych. Prowadził zajęcia na Uczelni Łazarskiego w ramach studiów MBA w ochronie zdrowia oraz jako pracownik naukowy Collegium Medicum UKSW.

Jest prezesem Agencji Badań Medycznych i pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i niezależności Polski w zakresie produktów krwiopochodnych. W latach 2018–2019 był doradcą ministra zdrowia Współpracował z Fundacją i Stowarzyszeniem dla Pacjentów z Zaburzeniami Rytmu Serca – Serce dla Arytmii. W latach 2018–2020 członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju reprezentujący MZ oraz zespołów eksperckich przy ministrze zdrowia oraz ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. W latach 2019–2020 zasiadał w RN PZU Zdrowie.

(AM, źródło: PZU)