Rafał Kiliński odwołany z funkcji prezesa TUW PZUW

0
3203

Kolejna fala zmian kadrowych we władzach spółek Grupy PZU. Stanowisko stracił prezes zarządu TUW PZUW Rafał Kiliński. Wraz z nim odwołany został również Tomasz Karusewicz, członek zarządu. Obie decyzje mają moc obowiązującą od dnia 6 maja.

Rada nadzorcza TUW PZUW zdecydowała o oddelegowaniu z dniem 7 maja ze swoich szeregów Jakuba Sajkowskiego do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu zakładu.

Powyższe ruchy kadrowe były możliwe dzięki zmianom w RN dokonanym 29 kwietnia. Wówczas to z jej składu odwołano Wojciecha Pawlaka oraz Tomasza Zbróga, a powołano Bartosza Grześkowiaka, powierzając mu funkcję przewodniczącego, a także Jakuba Sajkowskiego, Sylwię Chmielewską, Daniela Gorgosza oraz Konrada Kleszczewskiego.

Skład zarządu TUW PZUW od 7 maja: Jakub Sajkowski, członek RN oddelegowany do czasowego sprawowania funkcji prezesa zarządu, Aneta Zawistowska, Grzegorz Krawiec i Jakub Papuga – członkowie zarządu.

Skład rady nadzorczej TUW PZUW: Bartosz Grześkowiak, przewodniczący, Konrad Kleszczewski, wiceprzewodniczący, Sławomir Niemierka, Katarzyna Łubkowska, Marcin Wierzchowski, Robert Pusz, Jakub Sajkowski, Sylwia Chmielewska i Daniel Gorgosz.

Jakub Sajkowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek  ekonomia. Ukończył studia MBA na uczelni University of Durham. Obecnie pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. klienta korporacyjnego PZU SA. W latach 2006–2016 był menedżerem w Ernst&Young.  Uczestnik  programu menadżerskiego (Program for Top Talents) organizowanego przez Center for Advanced Leadership.  Członek rady nadzorczej Lituvous Draudimas.

Rafał Kiliński był związany z Grupą PZU od 2004 roku. Początkowo jako zastępca dyrektora Oddziału Okręgowego PZU w Gdańsku i dyrektor ds. Klienta Korporacyjnego. Następnie objął funkcję dyrektora generalnego ds. Klientów Korporacyjnych i dyrektora generalnego ds. Klientów Strategicznych w całej spółce. W 2015 roku, jako pełnomocnik zarządu, stworzył TUW PZUW, którego prezesem był do tej pory.

Za wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeń został odznaczony Krzyżem Zasługi przez prezydenta RP. Uhonorowany również odznaczeniem Polskiej Izby Ubezpieczeń „Za zasługi dla ubezpieczeń”.

Nowe składy zarządów PZU Zdrowie i TFI PZU

29 kwietnia doszło też do zmian w zarządzie PZU Zdrowie. Rada nadzorcza spółki podjęła decyzję o odwołaniu z jego składu Karoliny Helmin-Biercewicz, Marcina Gomoły i Oliwera Kubickiego. Obecnie w organie zasiadają: Weronika Dejneka, p.o. prezesa zarządu, Ernest Podgórski, wiceprezes.

Tego samego dnia RN TFI PZU odwołała z zarządu spółki Roberta Zimę, Kamilę Gers i Michała Stefańskiego, powołując jednocześnie z dniem 30 kwietnia Artura Trelę na stanowisko wiceprezesa, powierzając mu pełnienie obowiązków prezesa zarządu.

Obecny skład zarządu TFI PZU: Artur Trela, wiceprezes zarządu, p.o. prezesa zarządu, Piotr Dmuchowski i Cezary Iwański, wiceprezesi zarządu.

Artur Trela jest z wykształcenia ekonomistą. Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w Credit Suisse Asset Management (Polska), gdzie wspierał zespół zarządzania aktywami. Od 2010 r. przez 12 lat związany z PKO TFI, najpierw jako trader, a następnie jako zarządzający, gdzie odpowiadał za zarządzanie aktywami o wartości 20 mld zł. Awansując na wicedyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami, nadzorował procesy zarządzania aktywami o wartości 30 mld zł, będąc członkiem kluczowych komitetów w firmie. Od października 2022 roku pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ds. inwestycji PZU SA i PZU Życie. Był odpowiedzialny za nadzorowanie i kierowanie pracą Pionu Inwestycji, obejmującego szeroki zakres obszarów inwestycyjnych. Jako członek komitetów Grupy PZU odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu portfelem ALM i środków własnych. Jego doświadczenie obejmuje również nadzór nad inwestycjami w nieruchomości na potrzeby własne Grupy PZU.

26 kwietnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU Życie odwołało ze składu rady nadzorczej Beatę Teresę Bieńkowską, powołując do RN Jarosława Kochaniaka oraz Pawła Stykowskiego.

Obecny skład RN PZU Życie: Maciej Wejman, wiceprzewodniczący, Maria Szczęsna, Krzysztof Wygoda, Marcin Wojewódka, Jarosław Kochaniak, Paweł Stykowski.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl