Reasekuracja: Dwucyfrowe wzrosty składek

0
418

Składki reasekuratorów wzrosły średnio o 12,1% za cały rok 2022 i o 10,2% za IV kw., co było wynikiem poprawy wycen. Najsilniejszy wzrost w skali całego roku, o 16,7%, wystąpił u globalnych reasekuratorów analizowanych przez Gallagher Re: Hannover Re, Munich Re, SCOR, Everest Re i Swiss Re, czyli największych globalnych reasekuratorów.

Dwucyfrowy wzrost składek, zarówno w ujęciu kwartalnym, jak i rocznym, ma nadal podstawy nie tylko we wzrostach cen, ale również w polityce wyższej retencji i wzrostu organicznego. Inflacja w 2022 r. osiągnęła 40-letni szczyt w wielu gospodarkach świata i nadal ma wpływ na trendy widoczne w składkach w branży reasekuracyjnej. Oprócz AIG, wszystkie firmy monitorowane przez Gallagher Re odnotowały wzrost składek rok do roku. 16 z 26 firm odnotowały dwucyfrowe wzrosty składek, a z tego 5 wzrosty przekraczające 20%. Chociaż podwyżki stawek ulegają złagodzeniu, niektóre zespoły zarządzające spodziewają się poszerzenia marż w swoich liniach komercyjnych w 2023 r.

Trendy w marżach różnią się w zależności od linii komercyjnej, i tak odszkodowania pracownicze i odpowiedzialność zawodowa (w tym D&O) napotykają problemy, podczas gdy ceny reasekuracji komercyjnego majątku korzystają na rosnących kosztach reasekuracji. W 2022 r. zyski z linii osobowych sprawiały trudności, ale zespoły zarządzające przejawiają optymizm co do poprawy w 2023 r. wskutek wzrostu stawek.

W IV kw. 2022 r. średni współczynnik łączony sektora reasekuracji pogorszył się nieznacznie do 95,7% (za cały 2021 r. wyniósł 94,7%), głównie z powodu inflacji. Straty inwestycyjne zaważyły na średnim całorocznym zwrocie z kapitału, który spadł do 10% (za cały 2021 r. wyniósł 12,6%). W całym 2022 r. kapitał własny zmniejszył się średnio o 27% w efekcie niezrealizowanych strat na inwestycjach i mniejszego zakresu zwrotu kapitału (zarówno dywidend i odkupów).

(AC, źródło: Gallagher Re)