Piotr Włodarczyk ponownie za sterami Reso Europa Service

0
919

27 marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Reso Europa Service powołało Piotra Włodarczyka na stanowisko prezesa zarządu. Menedżer pełnił już tę funkcję do 30 listopada ubiegłego roku.

Piotr Włodarczyk ma ponad 21-letnie doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Karierę rozpoczynał w PZU Życie. Oprócz tego był związany z Nationale-Nederlanden, UNIQA oraz AXA Francja, gdzie pełnił obowiązki starszego menedżera ds. sprzedaży w polskim oddziale AXA Partners. Zaczynał od rozwoju produktów na życie, jednak wraz z rozwojem rynku skoncentrował się na sprzedaży, głównie w zakresie produktów masowych, w tym bancassurance, w kanałach sprzedaży B2B2C, współpracując ściśle z sieciami dystrybucji leasingowej i bankowej. Był również członkiem zarządu i dyrektorem handlowym firmy z branży assistance i likwidacji szkód. Specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie, od utraty pracy, GAP czy podróżnych.

Powrót po czteromiesięcznej przerwie

1 lutego 2022 r. Piotr Włodarczyk objął stanowisko prezesa zarządu Reso, zastępując Bronisława Wożnialisa, pomysłodawcę i założyciela suwalskiej spółki, który przez prawie 17 lat stał na jej czele. 30 listopada został jednak odwołany z pełnionej funkcji, a zastapił go… jego poprzednik. Nie na długo jednak, gdyż już 6 lutego 2023 r. Bronisław Wożnialis został odwołany z zajmowanego stanowiska. Od tego czasu w zarządzie Reso zasiadał jedynie Mateusz Gass, powołany w skład organu 30 listopada ub.r.

Filary strategii

Nowy zarząd, w składzie Piotr Włodarczyk i Mateusz Gass, zamierza realizować strategię firmy opartą na trzech filarach, którymi są:

  1. ogólnokrajowa sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem 9 tys. agentów,
  2. sprzedaż ubezpieczeń w kanale zdalnym (online) przy wykorzystaniu narzędzia wygodnie.pl,
  3. likwidacja szkód dla ubezpieczycieli.

Dzięki tym działaniom Reso zamierza wzmocnić swoją pozycję rynkową.

W realizacji powyższych elementów pomóc mają nowe przedsięwzięcia. Jednym z nich jest rozwój współpracy z Balcia Insurance.

Innymi przedsięwzięciami były: sfinalizowanie przejęcia porównywarki wygodnie.pl. oraz poszerzenie grona obsługiwanych partnerów o dwóch ubezpieczycieli z polskiego rynku. Reso jest obecnie w trakcie uzgodnień zasad współpracy z trzecim zakładem. Ponadto spółka wdrożyła do sprzedaży oferty Balcia, wefox, Euroins i Trasti. Reso przekonuje, że efekty tych wdrożeń były widoczne w wynikach z marcowej dystrybucji.

Nowości w ofercie już wkrótce

Reso deklaruje, że w najbliższym czasie poszerzy się jego oferta, skierowana do konkretnych grup odbiorców. Pojawić się mają m.in. kompleksowe ubezpieczenie miejskie dla użytkowników jednośladów, ubezpieczenie szkolne dla młodzieży aktywnej sportowo czy polisa dla osób uprawiających sporty ekstremalne. 

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl