Reasekuracja, zmiany kursów walut oraz inflacja zmuszą ubezpieczycieli do podniesienia cen

0
466

Marek Czerski, prezes Eins Polska, przestrzega przed wykorzystywaniem rezerw na walkę o klientów. Jego zdaniem istnieją obecnie trzy najważniejsze czynniki, które powinny skłonić rynek do jak najszybszego podniesienia stawek OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – informuje „Puls Biznesu”.

Gazeta wskazuje, że Marek Czerski jest zaniepokojony poziomem cen w „komunikacji”. Zwraca uwagę, że składka zbierana przez zakłady stanowi element budowania rezerw na czas niekorzystnej koniunktury czy zdarzeń nadzwyczajnych, a nie do walki ceną o klientów. Jako przykład takiego wydarzenia nadzwyczajnego wskazuje prawie 100 tys. darmowych OC dla kierowców z Ukrainy. Prezes Eins zauważa, że jeśli w ostatnich latach zakłady znacznie obniżyły składki przy jednoczesnym zwiększeniu obrotu, to liczba ich klientów oraz poziom ryzyka wzrosły, w efekcie czego istotnie pogorszy się wynik techniczny. Jego zdaniem „komunikacja” już w ubiegłym roku faktycznie była deficytowa.

Jak wskazał, jego firma nie walczy o udział sektorowy, tylko o rentowność prowadzonego biznesu. Dlatego sprzedaje polisy w cenie gwarantującej jej dodatni wynik. Skutkiem takiej polityki był 30% spadek sprzedaży w IV kw. 2021 roku na rzecz towarzystw, które wówczas obniżyły ceny w sposób nieadekwatny do ryzyka. W tym roku Eins celuje w 200–220 mln zł składki oraz zwiększenie liczby klientów do 350 tys.

„PB” zwraca uwagę, że już w styczniu polscy ubezpieczyciele mogą mocno odczuć wzrosty cen reasekuracji, będące skutkiem wojny na Ukrainie, inflacji i zmian kursów walut. Marek Czerski prognozuje, że od 2023 r. ceny pojemności wzrosną o ok. 30% czy nawet o 60% w zależności od produktu, ekspozycji czy geopolityki. A pojemność reasekuracyjna przekłada się wprost proporcjonalnie na pojemność ubezpieczeń oraz ich ceny. Co więcej, wszystkie nowo zawierane umowy reasekuracyjne będą obejmować klauzule dotyczące indeksacji związanej z inflacją oraz kursem walut. Według prezesa Eins wielość czynników wpływu spowoduje, że ubezpieczyciele będą musieli podnieść ceny.

Więcej:

„Puls Biznesu” z 20 września, Agnieszka Morawiecka „Reasekuratorzy urealnią ceny polis”

(AM, źródło: „Puls Biznesu”)