Rekordowe wyniki na 30-lecie ERGO Hestii

0
1315

W jubileuszowym 2021 r. spółki należące do grupy ERGO Hestia zebrały łącznie ponad 7,877 mld zł składek brutto. To o 14,4% więcej niż w poprzednim roku i najwięcej w historii ubezpieczyciela. Wynik finansowy netto grupy uplasował się na poziomie 373 mln zł, natomiast wynik techniczny wyniósł 434 mln zł.

– Wyniki ERGO Hestii za 2021 r. pokazują, że mamy mocne fundamenty, które tworzą solidny punkt wejścia w kolejną, czwartą już dekadę życia firmy. Siła ERGO Hestii widoczna jest we wszystkich obszarach naszej działalności: wysokiej sprzedaży, skutecznym zarządzaniu ryzykiem, rozwoju produktowym, a także w wyjątkowych rozwiązaniach IT, które służą podnoszeniu efektywności likwidacji szkód oraz rozwojowi współpracy z agentami i brokerami – powiedział wiceprezes zakładu, Grzegorz Szatkowski. – Zbudowaliśmy organizację przygotowaną na zmienność otoczenia, co daje nam przede wszystkim możliwość szybkiego reagowania w dynamicznym otoczeniu. Efektywna współpraca z partnerami biznesowymi budowana w oparciu o wiele lat doświadczenia i zaufania procentuje niezależnie od trudnych momentów rynkowych, takich jak pandemia czy ostatnio wojna w Ukrainie – podkreślił.

Majątkowe STU ERGO Hestii wypracowało przypis w wysokości 7440 mln zł, który był o 14% wyższy w stosunku do rezultatu uzyskanego w 2020 r. Z kolei STUnŻ ERGO Hestia zebrała 437,4 mln zł, rosnąc rok do roku o 22%. Plany sopockiego ubezpieczyciela zakładają osiąganie w latach 2021–2023 skumulowanego wyniku netto na poziomie 1,1 mld zł.

W 2021 roku ERGO Hestia wdrożyła i kontynuowała wiele projektów, wśród których kluczowym było m.in. wdrożenie modelu wewnętrznego, platformy ERGO Biznes, oferty ubezpieczeń rolnych czy platformy PinPoint. Sopocka grupa jako pierwszy ubezpieczyciel w Polsce wdrożyła w zarządzaniu model wewnętrzny oraz osiągnęła współczynnik wypłacalności przekraczający 200%.

Pośrednicy fundamentem rozwoju firmy

ERGO Hestia zaznacza, że motorem jej rozwoju jest ścisła współpraca z agentami i brokerami. Firma skupia się na tradycyjnych kanałach sprzedaży, oferując ubezpieczenia przy współpracy z multiagencjami, niezależnymi agentami, brokerami oraz dilerami. Kluczowym elementem strategii jest zapewnienie pośrednikom najwyższego standardu obsługi. Chodzi tu zarówno o rozwiązania produktowe, operacyjne, jak i technologiczne. Ubezpieczyciel kładzie duży nacisk na rozbudowę platform sprzedażowych, takich jak iHestia do sprzedaży i obsługi polis, udostępniając w minionym roku możliwość sprzedaży ubezpieczeń dla sektora MSP.

Od ERGO Biznes po ubezpieczenia rolne

Strategia współpracy ERGO Hestii z partnerami biznesowymi zakłada oferowanie nowych produktów, takich jak np. ERGO Biznes, narzędzi i przejrzystych zasad rozliczeń.

W 2021 r. zakład przedstawił agentom nowe rozwiązanie do sprzedaży ubezpieczeń dla firm – ERGO Biznes. Jest to platforma, która pozwala pośrednikom z większą swobodą sprzedawać produkty przeznaczone dla przedsiębiorstw – zarówno małych, jak i dużych. Rozwiązanie korzysta z praktyk zapoczątkowanych przez system sprzedażowy iHestia oraz 30-letniego doświadczenia sopockiego ubezpieczyciela w sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych.

Elementem strategii w obszarze współpracy z agentami jest także tzw. Program Certyfikacji, który wzmacnia ekspercką wiedzę agentów i zapewnia szerszą cesję uprawnień ERGO Hestii na pośredników, dzięki czemu mogą oni samodzielnie oferować więcej produktów.

Motorem rozwoju życiowego biznesu ERGO Hestii są natomiast biometryczne produkty na życie, np. ERGO4. Firma zamierza osiągnąć wzrost w tym obszarze poprzez efektywniejsze wykorzystanie sieci pośredników majątkowych do sprzedaży polis na życie, zarówno w segmencie detalicznym, jak i korporacyjnym.

Istotną rolę w rozwoju ubezpieczeń korporacyjnych pełnią usługi inżynierskie zapewniane przez Hestia Corporate Solutions. W tym celu firma stworzyła pakiet rozwiązań. Obejmują one m.in. rozwiązania wykorzystujące technologie IoT, które umożliwiają monitorowanie poszczególnych określonych parametrów czy procesów w przedsiębiorstwie. Jako przykład mogą posłużyć specjalne sensory, np. przeciwpożarowe. Dzięki monitorowaniu kluczowych parametrów w czasie rzeczywistym i zastosowaniu algorytmów predykcyjnych pozwalają one przedsiębiorstwom odpowiednio wcześnie otrzymywać sygnał o potencjalnych zagrożeniach.

W 2021 r. firma rozpoczęła również wdrożenie oferty ubezpieczeń rolnych, oferując obowiązkową ochronę gospodarstwa rolnego i OC rolnika, rozszerzone o gamę dodatkowych ubezpieczeń dobrowolnych: budynków, sprzętu rolnego oraz fotowoltaiki, a także uzupełniające OC. W ostatnich tygodniach oferta została rozszerzona o ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich.

Digitalizacja likwidacji szkód i procesów operacyjnych

Osiągnięcie celów biznesowych zapewnia ERGO Hestii dalsza digitalizacja procesów operacyjnych. W ostatnich miesiącach ubezpieczyciel wdrożył PinPoint – oparty na sztucznej inteligencji system wykorzystujący technologię online do zarządzania dla menedżerów sprzedaży. PinPoint zapewnia regionalnym menedżerom sprzedaży intuicyjny dostęp do najważniejszych informacji koniecznych w codziennej pracy: kluczowych raportów sprzedażowych, zadań oraz informacji o realizacji celów sprzedażowych, w każdym miejscu i na każdym urządzeniu.

Ubezpieczyciel inwestuje również w technologie, które podnoszą jakość likwidacji szkód i przyspieszają wypłaty odszkodowań. M.in. dzięki nim co piąty klient ERGO Hestii otrzymuje decyzję o wypłacie odszkodowania już podczas pierwszego kontaktu z ubezpieczycielem. Z kolei co drugi klient detaliczny zgłasza szkodę poprzez narzędzia online, takie jak iKonto i formularze na stronie www. To efekt rozwijania tych kanałów w myśl zasad user experience. Narzędzia te wykorzystują zaawansowane inteligentne reguły informatyczne, które pomagają klientom w prosty sposób przejść przez złożony proces.

Rozwój zgodny z ESG

W swojej strategii ERGO Hestia zakłada również wysokie zaangażowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Trwałym zobowiązaniem firmy jest działanie zgodne z Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Kartą Różnorodności, Wytycznymi ONZ ds. biznesu i praw człowieka oraz zasadami United Nations Global Compact. Firma pozostaje również aktywna w obszarze wspierania osób niepełnosprawnych, prowadząc Fundację Integralia, a także wspiera różne inicjatywy kulturalne. W ubiegłym roku firma czasowo udostępniła m.in. swoją unikatową kolekcję malarstwa holenderskiego i flamandzkiego Muzeum Narodowemu i została mecenasem Fundacji Wisławy Szymborskiej.

ERGO Hestia aktywnie działa na rzecz uchodźców z Ukrainy. Sopocki ubezpieczyciel zapewnia krótkoterminowe OC wszystkim uchodźcom znad Dniepru, przybywającym do Polski samochodami zarejestrowanymi poza Unią Europejską. Wraz z Munich Re ERGO Hestia uruchomiła specjalny budżet, by pomóc uchodźcom bezpiecznie przetransportować się do innych krajów – głównie Włoch (wraz z tamtejszą Caritas) i Hiszpanii (z Open Arms). Dzieciom, które zostaną w Polsce, ubezpieczyciel wraz z Fundacją Artystyczna Podróż Hestii zapewnią dzienną opiekę podczas warsztatów artystycznych w 21 miastach Polski.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl