Prof. Marcin Orlicki redaktorem naczelnym „Prawa Asekuracyjnego”

0
312

12 kwietnia zarząd Stowarzyszenia Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych powołał prof. Marcina Orlickiego na stanowisko redaktora naczelnego kwartalnika naukowego „Prawo Asekuracyjne”. Zastąpił on prof. Jerzego Łańcuckiego, który kierował kwartalnikiem od 1999 r.

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki jest pracownikiem naukowym Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ma w swoim dorobku kilka monografii oraz kilkadziesiąt artykułów i glos z zakresu prawa cywilnego i ubezpieczeniowego. Prof. Marcin Orlicki jest również radcą prawnym – partnerem w kancelarii SMM Legal oraz członkiem rad nadzorczych spółek grupy Generali w Polsce. Z kwartalnikiem „Prawo Asekuracyjne” jest związany od 1998 roku jako autor, zaś od 2012 r. jako członek kolegium redakcyjnego.

Z kolei prof. zw. dr hab. Jerzy Łańcucki, związany z kwartalnikiem od początku jego istnienia, tj. od 1994 roku, nadal będzie współpracował z „Prawem Asekuracyjnym”. Jest przewodniczącym Rady Fundacji „Prawo Ubezpieczeniowe” – wydawcy tytułu, a także nadal będzie pełnił funkcję przewodniczącego Rady Programowej, organu czuwającego nad realizacją programowego charakteru kwartalnika, którego zadaniem jest opiniowanie kierunków rozwoju i założeń programowych czasopisma, wypowiadanie się co do kierunków tematycznych jego rozwoju, poziomu merytorycznego i kształtu edytorskiego.

(AM, źródło: „Prawo Asekuracyjne”)