Rekordowy zysk operacyjny silnego kapitałowo Generali

0
516

W ubiegłym roku Generali osiągnęło rekordowy wynik operacyjny oraz taki poziom generowanego kapitału. Tym sposobem ubezpieczyciel potwierdził swoją bardzo mocną pozycję kapitałową.

Wynik operacyjny Generali wyniósł 5,2 mld euro. Był to rezultat o 0,3% wyższy od uzyskanego w 2019 r. Do osiągnięcia wyniku na rekordowym poziomie przyczynił się segment ubezpieczeń majątkowych, zarządzania aktywami, a także holding oraz pozostałe segmenty biznesu. Całkowity przypis składki brutto osiągnął 70,7 mld euro (+0,5% r/r), dzięki wynikom ze sprzedaży ubezpieczeń majątkowych oraz wysokim wpływom netto z ubezpieczeń na życie, które wyniosły 12,1 mld euro. Grupa odnotowała także najlepszy w swojej klasie wskaźnik mieszany na poziomie 89,1% (-3,5 pp. r/r) oraz wysoki zysk z nowego biznesu w ubezpieczeniach na życie na poziomie 3,94%.

Zysk netto wyniósł 1744 mln euro. Na spadek o 34,7% względem poprzedniego roku wpływ miały jednorazowe wydatki oraz spadek wartości inwestycji, głównie w pierwszej połowie roku. Wyłączając wydatki na Nadzwyczajny Międzynarodowy Funduszu na pomoc w pandemii Covid-19 i transakcji zarządzania zobowiązaniami, skorygowany zysk netto wyniósł 2076 mln euro (-12,7% r/r).

Silna pozycja kapitałowa Generali została potwierdzona współczynnikiem wypłacalności na poziomie 224%, uzyskanym dzięki rekordowemu generowanemu kapitałowi w wysokości 4 mld euro.

(AM, źródło: Generali)