Reso Europa Service: Kolejne spotkanie Rady Agentów

0
2006

W dniach 5-8 września odbyło się kolejne spotkanie Rady Agentów Reso. Na spotkaniu w Radymnie pod Przemyślem poruszono wiele tematów dotyczących funkcjonowania Reso Europa Service oraz współpracy spółki z pośrednikami ubezpieczeniowymi.

Biorący udział w dyskusji Bronisław Woźnialis, prezes zarządu Reso Europa Service, podsumował pomysły Rady z poprzedniego spotkania. Część z nich została już zrealizowana, a prace nad niektórymi wciąż trwają.

– Spotkanie Rady Agentów było jak zwykle bardzo owocne. Poruszyliśmy wiele tematów. Wsłuchujemy się w to, co mówią nasi agenci. Świadczy o tym wskaźnik zgłoszonych przez Radę spraw, które już wdrożyliśmy lub jesteśmy na etapie wdrażania – powiedział Bronisław Woźnialis.

Wskaźnik propozycji zgłoszonych przez członków Rady, którymi zajęła się suwalska spółka, wynosi obecnie 82%.

Rada Agentów Reso to organ składający się z kilkunastu najaktywniejszych agentów ubezpieczeniowych Reso Europa Service, którego główną działalnością jest doradztwo spółce i reprezentowanie sieci sprzedaży w spotkaniach pomiędzy agentami a pracownikami spółki. Celem działalności Rady jest zwiększenie i utrzymanie odpowiedniego poziomu komunikacji na linii agenci–pracownicy spółki, a także bieżący obieg informacji dotyczących przebiegu współpracy, spraw organizacyjnych oraz omówienie ewentualnych nieprawidłowości. Ponadto na spotkaniach Rady konsultowane są wdrażane nowości w zakresie implementacji nowych przepisów prawa w procesie sprzedaży ubezpieczeń, zmiany obowiązujących procedur i procesów, a także kwestie związane z rozwojem Panelu Agenta (systemu sprzedaży ubezpieczeń Reso).

(AM, źródło: Reso)