Resort rolnictwa zaproponował sumy ubezpieczenia na 2022 rok

0
138

5 listopada rozpoczęły się wewnątrzrządowe uzgodnienia oraz konsultacje publiczne rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2022 r.

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) projekt przewiduje, że w 2022 r. maksymalne sumy ubezpieczenia wyniosą:

w przypadku upraw rolnych (na 1 hektar)

 • 20 257 zł – dla zbóż,
 • 8514 zł – dla kukurydzy,
 • 12 663 zł – dla rzepaku i rzepiku,
 • 48 000 zł – dla chmielu,
 • 34 808 zł – dla tytoniu,
 • 235 253 zł – dla warzyw gruntowych,
 • 106 660 zł – dla drzew i krzewów owocowych,
 • 60 185 zł – dla truskawek,
 • 38 545 zł – dla ziemniaków,
 • 9999 zł – dla buraków cukrowych,
 • 15 978 zł – dla roślin strączkowych;

w przypadku 1 sztuki zwierzęcia:

 • 9912 zł – dla bydła,
 • 12 276 zł – dla koni,
 • 914 zł – dla owiec,
 • 700 zł – dla kóz,
 • 1539 zł – dla świń,
 • 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,
 • 65 zł – dla kaczek,
 • 250 zł – dla gęsi,
 • 145 zł – dla indyków,
 • 1045 zł – dla strusi.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(AM, źródło: rcl.gov.pl)