Resort sprawiedliwości szykuje zmianę przepisów dotyczących konfiskaty pojazdu

0
431

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt noweli przepisów ustawy z 7 lipca 2022 r. nowelizującej Kodeks karny i inne ustawy w kwestii regulacji dotyczących konfiskaty pojazdów za jazdę pod wpływem alkoholu. Resortowa propozycja przewiduje zastąpienie obligatoryjności przepadku pojazdu jego fakultatywnością.

Zgodnie z projektem sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu, ale nie będzie miał takiego obowiązku. Jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego z uwagi na jego zbycie, utratę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie będzie niemożliwe lub niecelowe, albo jeżeli pojazd w czasie popełnienia przestępstwa nie stanowił wyłącznej własności sprawcy, sąd będzie mógł zamiast przepadku orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Proponowane rozwiązanie wyeliminuje przepisy, które budzą zastrzeżenia konstytucyjne. Projekt został już uzgodniony wewnątrzresortowo. Obecnie skierowany został wniosek o wprowadzenie projektu dokumentu rządowego do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 4 § 1 Kodeksu karnego, jeśli w momencie popełnienia czynu i orzekania obowiązują różne stany prawne, stosuje się ustawę nową, chyba że stara byłaby względniejsza (korzystniejsza) dla sprawcy. Jeśli zatem sprawca popełni przestępstwo po 14 marca br., lecz orzekanie będzie miało miejsce już po wejściu w życie projektowanych przepisów, zostaną zastosowane nowe przepisy, dotyczące fakultatywnego, a nie obligatoryjnego przepadku pojazdu.

Więcej na temat przepisów obowiązujących od 14 marca 2024 roku w artykule na portalu GU.

(AM, źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości)