Resort sprawiedliwości zrezygnował z ustalenia kwot zadośćuczynień

0
215

Z informacji uzyskanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości zakończyło prace nad nowelizacją kodeksu cywilnego dotyczącą zadośćuczynień.

„DGP” przypomina, że resort rozpoczął prace nad uregulowaniem wspomnianego na wstępie obszaru w kwietniu tego roku. Projekt MS przewidywał m.in. wprowadzenie tabelarycznego wykazu wysokości świadczeń i konkretnych kwot, jakie sędzia mógłby przyznać członkom rodziny. W tym samym czasie swoją propozycję dotyczącą zadośćuczynień przedstawił prezydent. W jego projekcie pozostawiono sądom swobodę w zakresie wyznaczania wysokości świadczeń.

Prezydencka nowela kodeksu cywilnego trafiła na ścieżkę legislacyjną, została przyjęta przez parlament i już weszła w życie, w związku z czym ministerstwo postanowiło zakończyć prace nad własnym projektem.   

Więcej:

 „Dziennik Gazeta Prawna” z 22 listopada, Inga Stawicka „Nie będzie narzucania kwot zadośćuczynień za zerwane więzi”:

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie…

(AM, źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”)