Rok 2024 pod znakiem zaostrzenia kar dla kierowców

0
921

Eksperci Rankomat przygotowali zestawienie przepisów, które zmienią się w tym roku. Najbardziej charakterystycznymi nowościami prawnymi 2024 r. będą ostrzejsze zasady rejestracji samochodu oraz dotkliwsze sankcje dla nietrzeźwych kierowców.

Kierujących pojazdami najwięcej będzie kosztować naruszenie przepisów ruchu drogowego, np. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa na drodze po spożyciu alkoholu czy też prowadzenie pojazdu mechanicznego bez ważnej polisy OC. Problem większych wydatków dotyczy więc głównie nieprzepisowych zachowań właścicieli aut.

Rankomat przypomina, że w tym roku w górę pójdą opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczeniowego w zakresie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. I to dwukrotnie.

Wraca obowiązek przerejestrowania auta

Wraz z początkiem roku zmieniły się przepisy związane z zakupem pojazdów zarejestrowanych w Polsce. Nowi właściciele mają obowiązek rejestracji pojazdu w ciągu 30 dni. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce w zakresie obrotu pojazdami powinien złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni. Co więcej, osoby decydujące się na sprzedaż samochodu w 2024 roku nadal powinny pamiętać o zgłoszeniu jego zbycia do wydziału komunikacji. 

W górę poszły też stawki opłat za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub brak zawiadomienia o jego zbyciu.

Konfiskata samochodu pijanego kierowcy

Od 14 marca 2024 r. kierowca, w którego krwi zostanie wykryte przynajmniej 1,5 promila alkoholu, oraz nietrzeźwy sprawca wypadku mogą stracić swoje auta. Konfiskata dotyczyć będzie również recydywistów, czyli osób, które prowadziły pojazd w stanie nietrzeźwości po raz kolejny w ciągu ostatnich dwóch lat. Odstąpienie od orzeczenia przepadku samochodu będzie możliwe tylko w sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami.

– Jeśli samochód kierowany przez nietrzeźwego będzie własnością innej osoby lub przedsiębiorstwa, wówczas sąd orzeknie przepadek jego równowartości (na podstawie wartości określonej w polisie ubezpieczeniowej lub średniej wartości rynkowej). Z kolei kierowcy zawodowi, którzy w momencie zatrzymania będą prowadzili pojazd, wykonując czynności zawodowe lub służbowe, zapłacą nawiązkę minimum 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – wyjaśnia Stefania Stuglik, ekspertka Rankomat.

Automatyczne wyrejestrowanie „martwych dusz”

Kolejna ważna zmiana przepisów w 2024 r. dotyczy pojazdów, które od lat nie są używane i ubezpieczone, ale wciąż widnieją w ewidencji. Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów, które nie posiadają ważnego badania technicznego oraz aktualnej polisy OC przez okres dłuższy niż 10 lat przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli 9.06.2024 r.) wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r. Przepis ten nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz wolnobieżnych. Zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji może odbywać się przez publiczne obwieszczenie. Wyrejestrowany pojazd może podlegać powtórnej rejestracji. Automatyczne wyrejestrowanie „martwych dusz” ma pomóc w uporządkowaniu centralnej ewidencji pojazdów.

Nowe auta tylko z zaawansowanymi systemami bezpieczeństwa

Od 7 lipca 2024 r. podczas produkcji wszystkich nowych pojazdów zastosowanie będą miały przepisy wynikające z rozporządzenia UE w sprawie bezpieczeństwa ogólnego pojazdów. Narzuca ono zastosowanie szeregu zaawansowanych systemów wspomagania kierowców i ustanawia ramy prawne dla homologacji w UE pojazdów zautomatyzowanych i w pełni autonomicznych.

– Zmiany związane z obowiązkowym zastosowaniem nowoczesnych systemów w nowych samochodach mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa pojazdów, natomiast należy pamiętać, że wyprodukowanie auta z dodatkowym wyposażeniem generuje wyższe koszty. Niestety, z reguły są one przerzucane na nabywców samochodów. Bardzo możliwe więc, że czeka nas wzrost cen, szczególnie najtańszych do tej pory modeli na rynku – wyjaśnia Stefania Stuglik.

(AM, źródło: Rankomat)