Rolnik szuka ubezpieczenia

0
1161

Rozmowa z Beatą Raszkiewicz, ekspertką z Wienera, o nowym Pakiecie AGRO

Aleksandra E. Wysocka: – Wiele miesięcy pracowaliście nad nową odsłoną Pakietu AGRO. Co konkretnie oferujecie rolnikom?

Beata Raszkiewicz: – Pakiet AGRO to wynik naszej ciężkiej pracy nad stworzeniem produktu, który w pełni odpowiada na potrzeby współczesnego rolnika. Skupiliśmy się na czterech filarach: mienie, zdrowie, odpowiedzialność i wsparcie. Kluczowe jest, że ubezpieczenie jest dopasowane do specyfiki i ryzyk związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Oferujemy szeroki zakres ochrony – od budynków, przez maszyny rolnicze, aż po odnawialne źródła energii. Jeśli chodzi o ubezpieczenie mienia, to umożliwiliśmy objęcie ochroną od wszystkich ryzyk to, co dotychczas dało się ubezpieczyć wyłącznie na ryzykach nazwanych. To bardzo duża zmiana.

Czy zakres ubezpieczenia budynków przekracza ustawowe minimum?

– W ramach Pakietu AGRO ubezpieczenie budynków obejmuje ochronę zarówno budynków rolniczych, mieszkalnych, jak i gospodarczych. Ubezpieczenie to rozciąga się na stałe elementy budynku oraz na budynki rolnicze w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy. Dodatkowo, w ramach obowiązkowego ubezpieczenia budynku mieszkalnego oferujemy assistance podstawowy – Assistance Dom i doradztwo rolne, które obejmuje m.in. konsultacje z ekspertem w sprawie interwencji określonych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz pomoc fachowca w domu.

Jak podeszliście do ochrony majątku rolników? Wspominała Pani o możliwości wyboru ochrony w modelu all risk. Proszę zdradzić coś więcej.

– W ramach Pakietu AGRO w Wienerze oferujemy wszechstronne ubezpieczenie mienia rolniczego. Ubezpieczenie obejmuje mienie w zakresie ryzyk nazwanych lub wszystkich ryzyk, co daje możliwość wyboru optymalnej formy ochrony.

Chronione są zarówno mienie ruchome, maszyny rolnicze, jak i stałe elementy budynku rolniczego, w tym od kradzieży z włamaniem i rozboju oraz małe budynki i budowle czy domy letniskowe i nagrobki. Oferujemy także ubezpieczenie mienia w wartości rzeczywistej lub odtworzeniowej.

Nasza oferta obejmuje dobytek rolniczy, w tym mienie ruchome, takie jak ruchomości domowe, narzędzia, urządzenia, materiały, zapasy oraz sprzęt rolniczy. Chronimy również ziemiopłody i zwierzęta gospodarskie. Ponadto, nasza ochrona rozciąga się na instalacje odnawialnych źródeł energii, w tym panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, magazyny energii, turbiny wiatrowe oraz mikrobiogazownie rolnicze. Ubezpieczenie obejmuje również szkody wynikające z przepięć, dewastacji oraz stłuczeń. Zdajemy sobie sprawę, że w gospodarstwie może dojść do bardzo wielu nieprzewidzianych zdarzeń.

Jednym z wymienionych przez Panią filarów Pakietu AGRO jest zdrowie. Na co dokładnie może liczyć rolnik?

– Naszą intencją było zagwarantowanie rolnikom wsparcia w trudnych sytuacjach zdrowotnych, dlatego Pakiet AGRO zapewnia wypłatę świadczeń medycznych po nieszczęśliwym wypadku. W zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmujemy ochroną trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć (w zależności od wyboru 100% albo 200% sumy ubezpieczenia), pobyt w szpitalu oraz poniesione koszty leczenia. W pojęciu nieszczęśliwego wypadku uwzględniliśmy również zawał serca czy udar mózgu.

Dodatkowo, w ramach pakietu oferujemy organizację i pokrycie kosztów świadczeń medycznych po nieszczęśliwym wypadku oraz ekspercką opinię medyczną. W ofercie mamy również pokrycie kosztów leczenia chorób odzwierzęcych i wywołanych przez kleszcze.

W pakiecie rolnik ma możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia OC. Czy to jest potrzebne, skoro rolnicy są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem OC?

– W pakiecie AGRO w zakresie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oferujemy ochronę przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim również w sytuacjach, które wymykają się zakresowi obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika.

Ochroną obejmujemy rolnika, osoby bliskie oraz pomoc domową. Ochrona ta dotyczy zarówno szkód na mieniu (np. zniszczenie, utrata), jak i szkód osobowych (uszkodzenie ciała, śmierć).

Pakiet umożliwia rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe podczas prac budowlanych, prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego, świadczenia usług międzysąsiedzkich czy handlu produktami rolniczymi. Pakiet AGRO zapewnia również wsparcie prawnika w ramach ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej. Ubezpieczenia te oferujemy w filarze odpowiedzialność.

Zdecydowaliście się na zaoferowanie rolnikom różnych usług assistance. Czy tego typu pomoc naprawdę jest potrzebna również w gospodarstwach, gdzie funkcjonuje pomoc sąsiedzka i rodzinna, mówiąc żartobliwie „szwagier assistance”?

– Rzeczywiście, na wsi można liczyć na pomoc rodziny i sąsiadów, jednak dobrze jest móc skorzystać z fachowego wsparcia. Wspominałam już o assistance domowym i doradztwie rolnym. Ale to nie wszystko!

W razie czego pomożemy przy ustaleniu, jakie są obowiązkowe przeglądy nieruchomości i je zorganizujemy oraz pomożemy przy usunięciu gniazda os, dezynsekcji czy deratyzacji. Natomiast w pakiecie Assistance Zdrowie znajdują się telekonsultacje lekarskie, dostęp do infolinii medycznej i weterynaryjnej oraz wsparcie psychologa.

Dodatkowo, w ramach Rower i UTO Assistance zapewniona jest pomoc w przypadku usterki lub wypadku na rowerze lub UTO, w tym transport do miejsca zamieszkania lub najbliższego serwisu oraz zorganizowanie dojazdu specjalisty i naprawy koła na miejscu. Za zarządzanie i koordynację procesem assistance odpowiedzialna jest firma Global Assistance Polska.

W jaki sposób docieracie do rolników z informacją o nowym Pakiecie AGRO? Widzę, że to nie jest wcale łatwy produkt.

– Strategia komunikacyjna Pakietu AGRO od Wienera to coś więcej niż tylko suche fakty! Postawiliśmy na ludzkie oblicze ubezpieczeń, angażując w promocję znane twarze rolnictwa – Annę i Grzegorza Bardowskich. Ten sympatyczny duet, znany z programu telewizyjnego „Rolnik szuka żony”, dzieli się swoimi doświadczeniami na Facebooku, sprawiając, że ubezpieczenie staje się bardziej zrozumiałe i bliskie rolnikom. To właśnie ta mieszanka profesjonalizmu i osobistego podejścia sprawia, że Pakiet AGRO trafia prosto do serca rolników!

Oczywiście filarem naszej komunikacji pozostają nasi agenci, którym w tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować. Nie ukrywam, że najlepszą ochronę można dobrać w rozmowie z doświadczonym doradcą, którzy wskaże właściwe opcje i zakresy do konkretnego gospodarstwa. Bo tak naprawdę każde gospodarstwo jest zupełnie inne!

Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra Wysocka