Rok wytężonej pracy w czasach pandemii

0
181

Na swoim blogu Polska Izba Ubezpieczeń podsumowała obecny rok w ubezpieczeniach w zakresie zrealizowanych działań – tak w naszym kraju, jak i na forum unijnym. Podzieliła się też swoimi prognozami dotyczącymi tego, co wydarzy się w 2021 r., oraz zasygnalizowała, jakie kroki zamierza podjąć w nadchodzących dwunastu miesiącach.

Charakterystyczną cechą mijającego roku była gwałtowna zmiana cyfrowa w polskich ubezpieczeniach, którą wymusił wybuch pandemii Covid-19. W marcu, po ogłoszeniu pierwszego lockdownu, w krótkim czasie stały się one praktycznie całkowicie zdalne. „Byliśmy pewni, że [digitalizacja – AM] to stopniowy proces, że niektórych papierowych dokumentów po prostu nie da się na razie zastąpić. Tymczasem, dzięki intensywnej współpracy z nadzorem i Ministerstwem Finansów udało się stworzyć takie ułatwienia i regulacje, które umożliwiły przejście na obsługę zdalną” – wskazują eksperci Izby.

Zaznaczają jednocześnie, że digitalizacja bez udziału ludzi nie miałaby sensu. PIU wskazuje na ogromną rolę agentów, którzy zdalną sprzedaż, również w życiówce, doskonale obsłużyli.

Dla klientów, ale i firm ubezpieczeniowych

Pandemia zmusiła też samorząd ubezpieczycieli do opracowania w ekspresowym tempie rekomendacji działań proklienckich. Ich priorytetem były ułatwienia dla klientów, ale też zachowanie stabilności rynku i możliwości zapewnienia ochrony wobec wszystkich ubezpieczanych ryzyk. Dodatkowo Izba zachęcała Polaków do nierezygnowania z ochrony, jaką zapewniają ubezpieczenia, przeprowadzając kampanię #nierezygnujzochrony. Jej wyniki zaskoczyły nawet pomysłodawców: przy bardzo małym budżecie tylko w czerwcu i lipcu odnotowano ponad pół miliona odsłon i ponad 150 tys. wyświetleń filmu nagranego przez pracowników PIU oraz ponad 28 tys. aktywności pod ich postami.

Wszystkie infografiki i materiały opracowane w ramach akcji były też przesyłane do agentów i do rynku.

Pomoc tym, którzy z pandemią walczyli na pierwszym froncie

Branża mocno zaangażowała się również w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Firmy ubezpieczeniowe pomagały szpitalom, dostarczały sprzęt, środki do dezynfekcji, pomoc dla dzieci uczących się zdalnie. Świadczyły też pomoc psychologiczną, doradczą, uruchamiały infolinie. Podczas drugiej fali pandemii PIU zaangażowała się w organizację przedsięwzięcia 18 ubezpieczycieli, którzy sfinansowali półroczną pracę dodatkowego call center dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Intensywna działalność międzynarodowa

Na arenie międzynarodowej, dzięki intensywnej współpracy m.in. w regionie CEE, PIU udało się wpłynąć na kształt kilku unijnych inicjatyw. Komisja Europejska nie wstrzymała bowiem kluczowych dla branży prac

„Część spraw się opóźniła, część jednak przyspieszyła. A do tego unijni decydenci już od marca próbowali znaleźć formułę na walkę ze skutkami tej i przyszłych pandemii. Tych spraw nie mogliśmy nie śledzić i nie opiniować. Brak uwagi mógł bowiem zagrozić stabilności polskiej branży ubezpieczeniowej. Proponowane rozwiązania bywały nietrafione i nieadekwatne do realiów naszego rynku czy do rynków w naszej części Europy” – czytamy w podsumowaniu.

Po pierwsze: odbudowa gospodarki

Priorytetem UE w tym roku jest odbudowa gospodarki, do której trzeba będzie przystąpić zaraz po zakończeniu pandemii. Pierwszeństwo zyskały więc regulacje sprzyjające inwestycjom i rozwojowi, przy czym Unia stale naciska, aby były to inwestycje zielone i wspierające transformację cyfrową.

Działania na rzecz jednolitego rynku cyfrowego i zrównoważonego finansowania

„Ożywienie gospodarcze przyspieszy jednolity rynek cyfrowy. We wrześniu KE przedstawiła pakiet obejmujący m.in. strategię dla finansów w tym obszarze. Priorytetem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz tożsamość cyfrowa. Prace legislacyjne wokół AI dotyczą przede wszystkim ram etycznych i określenia odpowiedzialności za jej stosowanie. Wiąże się to nierozerwalnie z wykorzystaniem danych, więc KE pracuje również nad tym, aby było ono powszechniejsze, a dostęp do nich łatwiejszy. Bardzo ważną częścią tego pakietu jest DORA, czyli cyfrowa odporność operacyjna. Drugim priorytetem jest sustainable finance. Zielona agenda UE skoncentrowała się na zachętach, które skierują pieniądze w kierunku zielonych inwestycji. Pierwsze obowiązki raportowe zaczną tu obowiązywać już 10 marca 2021 r., tj. na 9 miesięcy przed planowanym wejściem w życie przepisów dotyczących sprawozdawczości niefinansowej w zakresie zmian klimatu” – napisano.

PIU przedstawiła też swoje stanowisko do konsultacji rozporządzeń delegowanych Solvency II i IDD uwzględniających sustainable finance. Zostaną one wdrożone za około 1,5 roku.

Opóźnienie rewizji Solvency II i IDD

Z powodu pandemii opóźniły się nieco regularne rewizje kluczowych regulacji branżowych – Solvency II oraz IDD. Izba wykorzystała ten czas na przegląd tego, co w tych regulacjach działa poprawnie, a co wymaga zmian.

„Wychodzimy z racjonalnym podejściem do rewizji Solvency II. System się sprawdził, ale w wielu obszarach jest zbyt kosztowny i niepotrzebnie obciąża zasoby. Na tych właśnie obszarach się koncentrujemy, aby branża była w stanie oferować produkty, jakich Polacy realnie potrzebują i na jakie ich stać. Również w przypadku dyrektywy IDD, dotyczącej sposobu dystrybucji ubezpieczeń, to właśnie teraz jest najlepszy moment na zgłaszanie postulatów polskiej branży ubezpieczeniowej. EIOPA niedawno rozpoczęła konsultacje, w których PIU weźmie aktywny udział. Dotyczą one doświadczeń związanych ze stosowaniem IDD, w szczególności w zakresie poprawy jakości doradztwa i metod sprzedaży, a także wpływu dyrektywy na małe i średnie przedsiębiorstwa” – napisano na blogu.

Kontrowersyjne rozporządzenie dotyczące inwestowania

Komisja Europejska planuje też kolejne zmiany systemowe w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (ML) i finansowaniu terroryzmu (CTF). Duże kontrowersje wzbudziło rozporządzenie delegowane dotyczące detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIPs). 13 stycznia PIU przekazała europejskim nadzorcom odpowiedź na konsultacje publiczne dotyczące aktu w sprawie KID na temat w/w produktów. Zdaniem Izby proponowane zmiany są niekorzystne dla całej branży ubezpieczeniowej, a przede wszystkim dla klientów. PIU sprzeciwiła się tzw. mini-review, gdyż tak istotne zmiany powinny być przyjmowane w ramach formalnego przeglądu poziomu 1 PRIIPs.

„Wciąż oczekujemy na decyzję Komisji Europejskiej potwierdzającą zakończenie prac nad mini-review. Prace nad PRIIPs niosą ogromną niepewność prawną” – podkreślono.

Prace nad emeryturą europejską oraz e-privacy

Pracowano też nad ogólnoeuropejskim produktem emerytalnym PEPP. Tu emocje budzi 1% zakres limitu kosztów kapitału zgromadzonego na koniec każdego roku. Wyłączone z niego będą opłaty za ochronę ubezpieczeniową, ale już nie za doradztwo. Kolejny problem to fakt, że dokument PEPP KID wzorowany jest na KID sporządzanym zgodnie z rozporządzeniem PRIIPs, który oceniany jest negatywnie.

„Nadal ważą się też losy e-privacy, czyli rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej. Ma ono uzupełniać RODO (w którym po tegorocznym przeglądzie żadnych rewolucji nie będzie) i dostosować przepisy o ochronie prywatności do szybkiego postępu technologicznego. Dla ubezpieczycieli e-privacy jest bardzo ważne, ponieważ od zapisów rozporządzenia zależy, czy będą oni mieli prawo do zbierania i przetwarzania danych z tzw. urządzeń końcowych. Kluczowy tu jest art. 8. W obecnym kształcie pozwalałby ubezpieczycielom przetwarzać dane bez każdorazowej zgody użytkownika końcowego, co dałoby wiele możliwości w zakresie tworzenia spersonalizowanych polis. Niestety do tej pory państwom członkowskim nie udało się uzyskać porozumienia odnośnie do ostatecznego kształtu rozporządzenia” – czytamy.

Co przyniesie 2021 rok?

PIU przewiduje, że w przyszłym roku prace na forum unijnym będą koncentrować się wokół Solvency II, IDD, AML, regulacji dotyczących sfery cyfrowej, ale też na pewno z unijnych agend nie zejdą zagadnienia związane z ubezpieczaniem przyszłych pandemii i odbudową gospodarki po lockdownie.

W Polsce Izba zaplanowała kilka interesujących opracowań i raportów, które pozwolą stworzyć np. mapę ryzyka Polaków. Dzięki tej wiedzy będzie wiadomo, jak skutecznie nimi zarządzać. PIU zauważa też zmianę nastawienia Polaków do ubezpieczenia, zwłaszcza życia i zdrowia. Chce ich w tym wesprzeć i dlatego planuje duże kampanie informacyjne, w które zaangażowani zostaną agenci. Ułatwi to opracowywana nowa strona internetowa. Znajdzie się na niej m.in. miejsce, z którego z łatwością będzie można pobierać materiały edukacyjne, opracowania czy wideo.

Cały artykuł:
https://piu.org.pl/blogpiu/inaczej-to-planowalismy-podsumowujemy-rok-2020-w-ubezpieczeniach-i-piu/

AM, news@gu.com.pl

 (źródło: PIU)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here