Rosja: Dbają o swoje życie

0
369

W 2023 r. rynek ubezpieczeń w Rosji wzrósł o 25%, do 2,28 bln rubli (23,03 mld euro). Motorami wzrostu w ubezpieczeniach na życie były wszystkie główne typy, w tym inwestycyjne, oszczędnościowe i kredytowe, natomiast w ubezpieczeniach non-life segment komunikacyjny.

Bank Centralny w swoim przeglądzie kluczowych wskaźników efektywności (KIP) ubezpieczycieli zauważył, że wzrost składki przypisanej brutto ułatwił wzrastający popyt: liczba zawartych umów wzrosła, zwłaszcza z osobami fizycznymi. Wzrost w oszczędnościowych i inwestycyjnych ubezpieczeniach na życie był efektem aktywnej sprzedaży, wzrostu dochodu rozporządzalnego ludności oraz oczekiwanej wysokiej rentowności. Wzrost w ubezpieczeniach na życie kredytobiorców wspierała nasilona aktywność kredytowa. Wzrost cen samochodów i części zamiennych, a co za tym idzie wzrost kosztu OC przyczynił się do wzrostu składki przypisanej w segmencie komunikacyjnym. Wypłaty świadczeń i odszkodowań w 2023 r. osiągnęły sumę 1 bln rubli (+16,92%), czyli 10,52 mld euro.

Warto zauważyć, że w euro, zarówno w składce przypisanej, jak i w wypłacie roszczeń, wynik był ujemny. Zysk netto rynku ubezpieczeń na koniec 2023 r. uległ niemal podwojeniu, co prowadziło do wzrostu rentowności. Przyczynił się do tego zwłaszcza wzrost przychodów z działalności inwestycyjnej, dzięki dodatniej rewaluacji aktywów denominowanych w obcej walucie, wobec słabnącego rubla. Całkowity kapitał ubezpieczycieli sięgnął 1,4 bln rubli (+23,9%). Wielkość rezerw wynosi 3,3 bln rubli (+12,1%), głównie dzięki ubezpieczeniom non-life.

(AC, źródło: Xprimm)