Rosnąca rola ubezpieczeń W&I w procesach fuzji i przejęć

0
510

Transakcje M&A są częściej zawierane podczas kryzysów ekonomicznych, pandemii, lokalnych zawirowań geopolitycznych. Minione lata były pod tym względem szczególne, zwłaszcza na rynku Europy Centralnej. Doniesienia medialne pokazują, że w wielu sektorach gospodarki w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych konsolidacji i akwizycji. Ważną rolę w nich będą odgrywać polisy W&I.

Absencja, prezenteizm, ubezpieczenia cyber

Prezentacje przedstawione w pierwszej części spotkania PIB Group Poland z członkami Polskiego Stowarzyszenia Skarbników Korporacyjnych dotykały m.in. roli benefitów pracowniczych w realizacji strategii ESG i polis cyber. Zaprezentowane też zostały ciekawe scenariusze szkodowe z tego zakresu oraz przyczyny występowania szkód, a także rola Grupy PIB w Polsce i plany na dalszy rozwój. Prezentacje prowadzili Kacper Mleczak, wiceprezes zarządu Exito Broker, oraz Radosław Grzęda, członek zarządu WDB.

Interesującym wątkiem okazał się temat absencji i prezenteizmu, czyli nieobecności oraz obecności chorych lub przemęczonych pracowników w pracy. Takie zachowania generują koszty, które często bywają niedoceniane. Dane pokazują także, że średnia absencja pracownika objętego prywatną opieką medyczną jest o 55% krótsza, a pracodawca, którego personel znajduje się pod prywatną opieką medyczną, może zaoszczędzić co najmniej 1245 zł rocznie na każdego pracownika. To pokazuje, że często benefity pracownicze nie są dodatkowym kosztem, ale realną inwestycją.

Duże zainteresowaniem cieszył się też wątek cyberubezpieczeń, w tym temat ryzyk, na które narażone są firmy, przyczyny szkód cybernetycznych w Polsce oraz zakres, jaki obejmują polisy w kontekście zapewniania bezpieczeństwa i minimalizacji kosztów incydentów.

W&I – standard podczas transakcji M&A?

W drugiej części spotkania odbył się panel dyskusyjny pod hasłem „Transakcje M&A w aspekcie działalności spółki – historia od A do Z”. Wśród panelistów znaleźli się Natalia Jackowiak, wiceprezeska PIB Group Poland i członkini zarządu WDB, Tomasz Dobrański, członek zarządu PCTA, Paweł Kuś, dyrektor finansowy i członek zarządu PIB Group Poland, Michał Fąderski, Co-Head, Managing Director Acquinex GmbH, i Marcin Sroga, W&I Underwriter Acquinex GmbH.

Temat przejęć i akwizycji oraz związanych z nim ubezpieczeń staje się coraz bardziej obecny na polskim rynku. Mimo pewnych ryzyk, w transakcjach eksperci upatrują przede wszystkim szanse związane z poszerzeniem dostępu do wiedzy, nowych rozwiązań i technologii, a także szerokiego, często międzynarodowego grona specjalistów. Na rynku polskim i globalnym znacznie większa aktywność w zakresie przejęć następuje w czasach zawirowań, takich jak pandemie, kryzysy ekonomiczne, lokalne zawirowania geopolityczne. Ostatnie lata pokazują, że ubezpieczanie tego typu transakcji i włączanie polisy W&I stają się standardem i nieodłącznym elementem transakcji.

(AM, źródło: Lensomai Communication)