RPO chce zniesienia opodatkowania odsetek od nieterminowo wypłaconego odszkodowania

0
111

Żądania fiskusa dotyczące odsetek od odszkodowania skłoniły Rzecznika Praw Obywatelskich do ponownego zwrócenia się do Ministra Finansów, aby przyjrzał się on problemowi opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie, gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Sprawa, w której RPO podjął interwencję, dotyczyła wjechania przez pijanego i będącego pod wpływem narkotyków kierowcę w grupę spacerowiczów. Wskutek zdarzenia kilkuletni chłopiec odniósł poważne obrażenia, ze skutkami których boryka się do dziś, natomiast jego rodzice i brat zginęli. Po wielu latach toczącego się postępowania sądowego, w 2020 r. sąd cywilny zasądził od ubezpieczyciela na rzecz chłopca odszkodowanie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Następnie okazało się, że kwota odsetek otrzymanych od ubezpieczyciela w związku nieterminową wypłatą odszkodowania powinna być ujęta jako przychód i uwzględniona w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2020 r. Podobnie w przypadku dziadków chłopca doszło do opodatkowania odsetek od otrzymanych odszkodowań. Co więcej w 2021 r. ubezpieczyciel wystawił na nieżyjących od 2014 r. członków rodziny Huberta PIT-11, wykazując odsetki za nieterminową wypłatę odszkodowań.

Rzecznik Praw Obywatelskich przypomniał, że jego urząd od lat zabiega o podjęcie prac nad zmianą przepisów w prawie zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie w sytuacji, gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego. RPO wskazał, że mimo iż Minister Finansów wielokrotnie zapewniał o tym, że taka zmiana przepisów jest w planach, nic o tym nie wiadomo. Rzecznik nie został poinformowany o ostatecznym skierowaniu projektu ustawy w tym obszarze, celem uzyskania wpisu do wykazu prac legislacyjnych i programowych. Stąd kolejne ponaglenie RPO o jak najszybsze uregulowanie tej kwestii i rozszerzenie katalogu zwolnień podatkowych w sprawach dotyczących odsetek wypłacanych za opóźnienie w sytuacji, gdy należność główna korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Jednocześnie RPO zauważył, że w ostatniej korespondencji resort finansów wskazywał, iż projektowane zwolnienie obejmie odsetki otrzymane od dnia 1 stycznia 2021 r. Stąd urząd postawił pytanie, jak zostaną potraktowane osoby, na rzecz których doszło do wypłaty odsetek w 2020 r., tak jak  w sprawie poszkodowanego chłopca, albo jeszcze wcześniej, co miało miejsce w sprawie dziadków.

(AM, źródło: RPO)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here