Rumunia i Słowenia z najsilniejszą reprezentacją w TOP 10 ubezpieczycieli regionu SEE

0
289

W 2022 roku stu największych ubezpieczycieli w Europie Południowo-Wschodniej zebrało łącznie 10,63 mld euro składek brutto oraz wypracowało zysk netto na poziomie 634,4 mln euro. 10 największych ubezpieczycieli z tego obszaru odpowiadało za około 44% przypisu oraz połowę zarobków po opodatkowaniu.

W pierwszej dziesiątce 240 sklasyfikowanych ubezpieczycieli najliczniej reprezentowane są Rumunia i Słowenia (po 4 firmy). Po jednym z zakładów w TOP 10 mają Chorwacja i Serbia.

Liderem zestawienia, zarówno pod względem wielkości przypisu, jak i zysku, była Zavarovalnica Triglav. Hierarchia pierwszej dziesiątki zmieniła się w porównaniu z 2021 r. w związku z awansem rumuńskich ubezpieczycieli Groupama Asigurari i Allianz – Tiriac Asigurari. Obie firmy odnotowały imponujące wskaźniki wzrostu przypisu składki brutto, głównie ze względu na przejęcie udziałów upadłej City Insurance w linii ubezpieczeń komunikacyjnych.

Ranking jest corocznie publikowany przez agencję SeeNews i uwzględnia ubezpieczycieli z krajów SEE (Rumunia, Bułgaria oraz kraje Bałkanów Zachodnich).  Aby umożliwić porównanie, wszystkie waluty lokalne zostały przeliczone na euro według oficjalnych kursów wymiany banków centralnych z ostatniego dnia roboczego odpowiednio roku 2022 i 2021. Do obliczenia zmian rok do roku wykorzystano dane w walucie lokalnej. Według oświadczenia agencji wszystkie dane pochodzą z banków centralnych, krajowych rejestrów handlowych, komisji nadzoru finansowego, stowarzyszeń ubezpieczeniowych, rządowych i korporacyjnych stron internetowych oraz samych firm.

(AM, źródło: xprimm.com)