Ruszył Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych

0
513

6 września przy Rzeczniku Praw Pacjenta rozpoczął działalność Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. FKZM zapewnia prosty i szybki tryb uzyskania rekompensaty finansowej przez osoby, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zakażenia szpitalnego. W przypadku śmierci pacjenta o świadczenie mogą się ubiegać członkowie jego rodziny.

‒ Powstanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych to bardzo oczekiwany przez pacjentów krok, który ułatwi dochodzenie roszczeń związanych z leczeniem. Zapewni wsparcie finansowe znacznie szerszej grupie osób, niż było to możliwe wcześniej, a wszystko to będzie odbywać się w sposób prosty i przyjazny – wyjaśnia Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

Pieniądze bez szukania winnych

Uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy placówki medycznej. Podstawowym warunkiem pozytywnej decyzji jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę diagnostyczną lub leczniczą.

Do 200 tys. zł świadczenia

Maksymalna kwota rekompensaty dla pacjenta wynosi 200 tys. zł. W razie śmierci pacjenta świadczenie wynosi do 100 tys. zł dla każdej uprawnionej osoby. Z wnioskami o przyznanie świadczenia mogą w takim przypadku wystąpić dzieci pacjenta, jego rodzice oraz małżonek lub partner (konkubent).

3 lata na złożenie wniosku

Fundusz obejmuje zdarzenia, które miały miejsce po wejściu w życie ustawy, a także zdarzenia wcześniejsze, jeżeli pacjent dowiedział się o szkodzie już po tej dacie, czyli nie wcześniej niż 6 września 2023 r. Wniosek do RzPP można złożyć w ciągu roku od uzyskania informacji o zdarzeniu, jednak nie później niż w ciągu trzech lat od daty incydentu. Wypełnienie wniosku jest bardzo proste i można to zrobić, korzystając ze wzoru przygotowanego przez Rzecznika.

‒ Jestem przekonany, że działalność Funduszu wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa pacjentów. Personel medyczny będzie miał mniejszą obawę przed ujawnianiem zdarzeń niepożądanych, co z kolei umożliwi szybszą pomoc pacjentom i wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych. Rzecznik będzie informował szpitale o każdym stwierdzonym zdarzeniu medycznym. Obowiązkiem placówki będzie dokładna analiza przyczyn takiego zdarzenia niepożądanego oraz wdrożenie działań mających zapobiegać podobnym przypadkom w przyszłości. Środki zaoszczędzone na kosztach prawnych i odszkodowaniach szpitale będą mogły wykorzystać na poprawę leczenia pacjentów – podkreśla Bartłomiej Chmielowiec.

AM, news@gu.com.pl

(źródło: RzPP )