Ruszył serwis MojePPK

0
479

30 grudnia został uruchomiony serwis MojePPK, skierowany do uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Po zalogowaniu do serwisu prowadzonego przez PFR Portal PPK uczestnik uzyskuje dostęp do danych o łącznych środkach zgromadzonych w programie, a także szczegółowe informacje o posiadanych rachunkach PPK.

MojePPK powstał w celu ułatwienia dostępu do informacji o posiadanych rachunkach oraz wartości zgromadzonych środków. Serwis agreguje dane z Ewidencji PPK, prowadzonej przez PFR.

– Serwis MojePPK to przełomowy krok we wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, który ułatwia pracownikowi obserwowanie, jak rośnie jego kapitał na przyszłość. Do tej pory na swoje rachunki logowało się tylko ok. 22% uczestników programu. Możliwość szybkiego sprawdzenia stanu swoich oszczędności w jednym miejscu i potwierdzenia konkretnych, wymiernych zysków utwierdzi uczestników PPK w przekonaniu, że warto być w programie – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Do serwisu MojePPK można zalogować się poprzez stronę mojeppk.pl lub bezpośrednio pod adresem: rachunek.mojeppk.pl. Logowanie jest możliwe poprzez profil zaufany lub za pomocą utworzonego w serwisie konta.

Portal ma charakter wyłącznie informacyjny i nie pozwala na składanie żadnych dyspozycji związanych z oszczędnościami.

Co można znaleźć w MojePPK?

– Przede wszystkim informacje o posiadanych rachunkach PPK, z podaniem nazw pracodawców oraz instytucji finansowych, zarządzających PPK w danych firmach. W szczegółach każdego rachunku można sprawdzić bieżącą wartość zgromadzonych środków oraz wysokość dokonanych wpłat, z podziałem na wpłaty pracownika, pracodawcy i dopłaty państwa. Serwis zawiera także informacje o wypłatach lub zwrotach z rachunku, o ile takie miały miejsce. Pozwala również na wygenerowanie raportu z zestawieniem danych o rachunkach oraz podsumowaniem całości środków zebranych w PPK – wyjaśnia Małgorzata Smołkowska, członek zarządu PFR Portal PPK.

Na rachunku uczestnika PPK zarabiającego 5300 zł, oszczędzającego w PPK od grudnia 2019 r., znajduje się średnio od 100% do 130% więcej, niż on sam wpłacił do PPK.

– Mamy nadzieję, że dzięki serwisowi MojePPK informacja o tak atrakcyjnych zyskach dotrze także do nieprzekonanych. Satysfakcja uczestników PPK z osiągniętych wyników finansowych to najlepsza zachęta dla innych, by przystąpić do programu – podkreśla Robert Zapotoczny.

Serwis MojePPK dostępny jest w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

(AM, źródło: PFR Portal PPK)