Wyższe stawki mandatów już obowiązują, na powiązanie ze składkami trzeba jeszcze poczekać

0
879

1 stycznia weszła w życie większość regulacji z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając m.in. nowe, ostrzejsze kary dla sprawców wykroczeń drogowych. Nowela umożliwia również powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń, ale na wejście w życie tych przepisów trzeba jeszcze trochę poczekać.

Nowe przepisy obowiązujące od soboty podwyższają m.in. maksymalną wysokość grzywny z 5 do 30 tys. zł w odniesieniu do niektórych wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Oprócz tego w przypadku niektórych kategorii wykroczeń podniesiono dolne granice kar finansowych. Przykładowo, prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie zagrożone grzywną nie niższą niż 2,5 tys. zł.

Ustawa wprowadza także zmiany w kodeksie cywilnym. Jedną z nich jest wpisanie możliwości ustanowienia zabezpieczenia świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, w związku ze szkodą poniesioną wskutek czynu niedozwolonego noszącego znamiona:

  • jednego z przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ruchu lądowym, o których mowa w rozdziale XXI Kodeksu karnego,
  • zabójstwa z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym,
  • umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu z użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym.

Ubezpieczyciele z dostępem do danych o mandatach

Nowela wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Umożliwią one udostępnienie zakładom ubezpieczeń danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

Na wejście w życie tych przepisów trzeba będzie trochę poczekać. Zgodnie z art. 23 pkt. 4 noweli zaczną one obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

(AM, źródło: gu.com.pl, Sejm)