Ruszył trzeci etap wdrażania PPK

0
230

1 lipca rozpoczął się trzeci etap wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Tego dnia program objął firmy zatrudniające co najmniej 20 osób według stanu na 31 grudnia 2019 r.

Podmioty biorące udział w trzecim etapie wdrażania PPK muszą wybrać instytucję finansową, której zostanie powierzone zarządzanie środkami gromadzonymi w PPK oraz zawrzeć z nią dwie umowy: najpóźniej do 27 października 2020 r. umowę o zarządzanie PPK, a następnie, najpóźniej do 10 listopada 2020 r.,  umowę o prowadzenie Planów  w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Po zmianie ustawy o PPK podmioty z drugiej fazy wdrożenia programu obowiązują te same maksymalne terminy na zawarcie umów co podmioty zatrudniające z trzeciej fazy.

Od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK należy naliczyć wpłaty, które trafią na indywidualne rachunki uczestników programu.

– Zachęcam wszystkich przedsiębiorców, którzy wchodzą do programu PPK w drugiej lub trzeciej turze, by nie zostawiali na ostatnią chwilę decyzji o wyborze instytucji finansowej i podpisaniu umów. Kampania informacyjna wśród pracowników, zapoznanie się z ofertami instytucji zarządzających PPK oraz wybór instytucji, której powierzymy swoje oszczędności, podjęty wspólnie z pracownikami, wymagają czasu. Warto ten temat przemyśleć i przedyskutować, bez narażania się na stres związany z niedotrzymaniem terminów określonych w ustawie – powiedział Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. 

(AM, źródło: PFR Portal PPK)