Ruszyła 18. edycja konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju”

0
896

Już po raz osiemnasty w organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu konkursie przyznane zostaną nagrody za najlepiej sporządzone raporty zrównoważonego rozwoju. Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje Rada Programowa złożona z ekspertów i ekspertek z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w obszarze raportowania ESG. Nowością jest także wprowadzenie osobnej kategorii dla najlepszego raportu zgłoszonego przez podmiot z sektora finansowego. Partnerem strategicznym 18. edycji konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest Polska Izba Biegłych Rewidentów. Patronem medialnym jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Konkurs „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” to inicjatywa FOB skierowana do firm, organizacji i instytucji publikujących raporty zrównoważonego rozwoju i raporty zintegrowane oraz do zainteresowanych tą tematyką. Ma na celu upowszechnianie kwestii sprawozdawczości w obszarze ESG oraz stworzenie platformy wymiany wiedzy i dobrych praktyk w tym zakresie.

– Raportowanie informacji związanych z ESG nabiera coraz większego znaczenia m.in. w świetle wyzwań związanych z realizacją obowiązków wynikających z Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i wprowadzenia European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Rośnie także świadomość firm w zakresie korzyści płynących z usystematyzowanego, strategicznego podejścia do raportowania ESG – mówi Maria Krawczyńska-Kaczmarek, prezeska zarządu Forum. – Dziękuję członkom i członkiniom nowo powołanej Rady Programowej za ich wkład i zaangażowanie w prace nad bieżącą, osiemnastą, a także kolejną edycją naszego konkursu. Wspólnie liczymy, że dla rosnącego grona raportujących firm udział w konkursie będzie narzędziem benchmarkingu i podnoszenia kompetencji w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, która jest bardzo ważnym elementem zarządzania kwestiami ESG w organizacji – dodaje.

Partnerem strategicznym 18. edycji konkursu „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” jest Polska Izba Biegłych Rewidentów.

W gronie Rady Programowej 18. edycji konkursu sprawującej nadzór merytoryczny nad inicjatywą zasiadają eksperci i ekspertki posiadający wieloletnie doświadczenie i wiedzę w obszarze raportowania ESG. Rada nadzoruje merytorycznie tegoroczną edycję i pracuje nad przygotowaniem kryteriów do kolejnej edycji konkursu, uwzględniającej wymogi CSRD i ESRS.

Kto może zgłosić raport?

Udział w konkursie „Raporty Zrównoważonego Rozwoju” mogą wziąć firmy, organizacje i instytucje, które wydały opublikowane w języku polskim raporty za rok 2023. Nabór odbywa się poprzez formularz na stronie raportyzr.pl i trwa do 31 sierpnia. Głosowanie online na najlepszy raport rozpocznie się 6 września poprzez stronę raportyzr.pl.

Nagrody

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jesienią tego roku. Podczas październikowej gali poznamy laureatów następujących kategorii:

  • nagroda główna za najlepszy raport zrównoważonego rozwoju,
  • nagroda główna za najlepszy raport zintegrowany,
  • nagroda za najlepszy raport w sektorze finansowym (raporty zrównoważonego rozwoju i raporty zintegrowane łącznie)
  • nagroda za najlepszy debiut,
  • nagroda internautów,
  • nagroda za najlepszy raport pozabiznesowy.

Szczegółowe informacje i regulamin dostępne są na stronie konkursu.

(AM, źródło: FOB)