Ruszyły konsultacje przepisów wprowadzających elektroniczny egzamin agencyjny

0
1379

10 kwietnia Minister Finansów (MF) skierował do konsultacji publicznych projekt zmian w rozporządzeniu z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji (rozporządzenie z 21 sierpnia 2018 r.). Nowe regulacje mają na celu ułatwienie przeprowadzania egzaminów agencyjnych w sytuacjach nadzwyczajnych, np. w przypadku wystąpienia pandemii. O planach wprowadzenia takich zmian informowała wcześniej „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

W uzasadnieniu do projektu opublikowanego na stronach Rządowego Centrum Legislacji MF wyjaśnia, że konieczność zmian w rozporządzeniu powstała wskutek wprowadzenia od 20 marca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz szeregu zasad bezpieczeństwa obywateli dotyczących m.in. ograniczeń w gromadzeniu się ludności oraz przemieszczaniu się. W ich efekcie przeprowadzenie przez zakłady ubezpieczeń (ZU) egzaminów agencyjnych w obecnej formie stało się praktycznie niemożliwe.

Dlatego projektodawca zaproponował, aby zmienić rozporządzenie z 21 sierpnia 2018 r. w ten sposób, aby w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego możliwe było przeprowadzenie egzaminu agencyjnego zdalnie z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego bez konieczności bezpośredniego udziału czynnika ludzkiego i przeprowadzania go w jednostkowo skonkretyzowanym miejscu. Modyfikacja przewiduje również wyłączenie możliwości wspólnego przeprowadzania egzaminów przez kilka ZU, jak i możliwości obserwacji egzaminu przez pracownika Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).

„Projektowane rozwiązanie umożliwia elastyczne wbudowanie go w systemy teleinformatyczne zakładów ubezpieczeń. Zakład jedynie przed wdrożeniem rozwiązania i przeprowadzeniem pierwszego egzaminu w tym trybie zobowiązany będzie do przekazania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o funkcjonalnościach wykorzystywanego systemu teleinformatycznego w kontekście obowiązku zapewnienia skutecznej identyfikacji osób zdających egzamin, samodzielności ich pracy oraz przestrzegania czasu przewidzianego na egzamin” – czytamy w uzasadnieniu do zmian w rozporządzeniu.

Zmiany w rozporządzeniu przewidują też możliwość powiadamiania zdających o niezdaniu egzaminu z wykorzystaniem innego trwałego nośnika, o ile wcześniej ci ostatni wyrażą zgodę na jego użycie, oraz podpisania powiadomienia o rozpatrzeniu odwołania z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Projektodawca podkreślił, że z uzyskanych przez niego informacji wynika, że wprowadzenie elastycznych form przeprowadzania egzaminów agencyjnych spełnia oczekiwania branży ubezpieczeniowej. MF zaproponował też, aby ze względu na brak możliwości przeprowadzania egzaminów agencyjnych maksymalnie skrócono okres vacatio legis, tak aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

O planowanym wprowadzeniu ułatwień dla pośredników ubezpieczeniowych informowała wcześniej „Gazeta Ubezpieczeniowa” na podstawie informacji uzyskanych od źródeł znających sprawę. Przekazały one „GU”, że UKNF przygotował rozwiązanie legislacyjne umożliwiające w okresie pandemii przeprowadzanie egzaminów agencyjnych w formie online, jak również zgłaszanie wniosków do rejestru agentów ubezpieczeniowych na podstawie skanów dokumentów. Regulacje dotyczące tych rozwiązań miały być już procedowane przez Ministerstwo Finansów lub będą zgłoszone do trzeciej edycji Tarczy Antykryzysowej.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl