Rynek ubezpieczeń: Starcie dwóch obozów

0
1072

Opublikowany niedawno raport na temat przewidywanej partycypacji w pierwszym etapie Pracowniczych Planów Kapitałowych rozgrzał do białości uczestników i obserwatorów rynku finansowego. Emocje towarzyszące dyskusji obu stron diametralnie odmiennie oceniających prognozowany rezultat były tak duże, że owa debata zepchnęła w cień pozostałe wydarzenia.

W ostatnich dniach najwięcej mówiło się o Pracowniczych Planach Kapitałowych, a konkretnie – o dużo niższym od przewidywanego poziomie partycypacji, jaki przewiduje w swoim raporcie Instytut Emerytalny, a potwierdza część oferentów PPK (niedawno NN Investment Partners TFI podał, że w firmach, które podpisały z nim umowy, ów wskaźnik przekracza 40%). Duża część analityków i uczestników rynku finansowego mówi o „klęsce”. Polski Fundusz Rozwoju przekonuje, że taka ocena jest przesadzona.

PZU zainteresowany ubezpieczeniową akwizycją

Uwagę przyciągały też wydarzenia związane z PZU. Jednym z nich był zorganizowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych czat inwestorski z udziałem Tomasza Kulika, członka zarządu obu spółek ubezpieczeniowych grupy. Szczególnie interesująco prezentowały się wypowiedzi menadżera na temat potencjalnych akwizycji zakładu. Zapytany o możliwe przejęcia w sektorze bankowym, użył okrągłej formułki o rozpatrywaniu zakupu w kontekście strategii grupy. Natomiast na pytanie o AXA odpowiedział, że ubezpieczyciel przygląda się każdemu aktywu, które pasuje do jego działalności, ale on nic więcej nie może powiedzieć. Na podstawie takiej wypowiedzi można sformułować ostrożny wniosek, że kwestia potencjalnej akwizycji wykracza poza ramy tradycyjnej, niezobowiązującej formuły „jak będą sprzedawać, to pewnie się przyjrzymy”.

Jest projekt dotyczący uśpionych polis

Warto też wspomnieć, iż w minionym tygodniu grupa poinformowała o uzyskaniu kolejnego rekordu. Do historycznych 17,5 mld zł przypisu składki po 3 kwartałach teraz dołączyło 1,2 mld zł uzyskane przez TFI PZU z tytułu sprzedaży w segmencie klienta zewnętrznego. Innym istotnym akcentem ostatniego tygodnia była też podana przez „Rzeczpospolitą” informacja o prezydenckim projekcie przepisów rozwiązujących problem tzw. uśpionych polis. Według „Rz”, regulacja jest już gotowa, a obecnie trwają jej konsultacje.

Cały artykuł ukazał się w „Gazecie Ubezpieczeniowej” nr 49 z datą wydawniczą 2 grudnia.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl