Rynek ubezpieczeń w Europie Środkowo-Wschodniej pozostaje stabilny

0
410

Z raportu xprimm.com wynika, że w pierwszej połowie 2020 roku przypis składki brutto na rynku ubezpieczeń krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyniósł 19,11 mld EUR. Był to rezultat o 3,8% niższy od odnotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Wyniki wyrażone w euro pokazują, że tylko pięć rynków odnotowało pozytywne rezultaty sprzedażowe. Były to Łotwa (3,31%), Serbia (4,28%), Słowenia (4,21%) oraz Rumunia i Litwa. Tym dwóm ostatnim bardziej udało się utrzymać poziom z pierwszej połowy 2019 r., niż w rzeczywistości znacząco zwiększyć wolumen biznesu.

W okresie, w którym wyraźnie spadła wartość odszkodowań z ubezpieczeń komunikacyjnych (efekt ograniczeń w transporcie drogowym) oraz dość spokojnym pod względem ekstremalnych warunkach pogodowych, odszkodowania wypłacone spadły na poziomie regionalnym o 8,5%, do 10,03 mld euro. Jedyne wyjątki miały miejsce w niektórych krajach adriatyckich, głównie z powodu znacznie zwiększonych wydatków na roszczenia z tytułu ubezpieczeń majątkowych.

Przypis składki w ubezpieczeniach na życie wyniósł 5,82 mld euro, o 8,57% mniej rok do roku. W segmencie polis z UFK wynik sprzedażowy na poziomie regionalnym spadł o 11,22% r/r, do 1,77 mld euro.

Ubezpieczenia majątkowe pozostały dość stabilne lub odnotowały umiarkowane ujemne rezultaty, pomimo trudności wywołanych kryzysem w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych, który na większości rynków zajmuje dominującą pozycję. Przypis składki w sektorze non-life wyniósł 13,29 mld euro, o 1,54% mniej niż przed rokiem. 

Obie grupy ubezpieczeń komunikacyjnych odnotowały spadek przypisu na poziomie regionalnym – w AC o 2,5% r/r, a w OC o 3,69%. Jednak w portfelu ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w CEE ubezpieczenia komunikacyjne mają nadal łącznie ponad 52% udziału w wartości sprzedaży działu II. W ubezpieczeniach majątkowych niekomunikacyjnych przypis składki osiągnął poziom 2,7 mld euro, co oznacza wzrost o 1,1% wobec rezultatu sprzed roku.

(AM, źródło: xprimm.com)