Ryzyko wystąpienia szkód wodnych przy montażu instalacji fotowoltaicznych

0
951

Dążenie do zeroemisyjności i dekarbonizacji dosięga kolejnych gałęzi gospodarki. Pionierami w tej dziedzinie były rynki: nieruchomości oraz wytwarzania energii. Zdążyliśmy przywyknąć do widoku farm wiatrowych lub fotowoltaicznych, które na stałe wpisały się w polski krajobraz.

Korzyści z pozyskiwania energii z OZE dostrzegli również przedsiębiorcy, instalując na dachach użytkowanych obiektów ogniwa fotowoltaiczne wpływające na optymalizację kosztów zużycia energii. Opisywane rozwiązanie wydaje się idealne do zastosowania na dachach płaskich obiektów wielkopowierzchniowych, takich jak magazyny, centra logistyczne, obiekty użyteczności publicznej.

Montaż paneli może wiązać się z ryzykiem wystąpienia szkód spowodowanych przez wodę. W zależności od sposobu wykorzystania budynku ewentualne straty przewyższyć mogą korzyści związane z wykorzystaniem zielonej energii. Jak zatem zamontować instalację fotowoltaiczną na dachu i na tym nie stracić?         

Rozwój technologii i w tym przypadku wyprzedził regulacje prawne. Inwestorzy narażeni są na ryzyka związane m.in. z wadliwością wprowadzanych na rynek produktów oraz niepoprawnym wykonawstwem, zarówno w fazie projektu, jak i realizacji. Uwzględniając profil działalności Precision Services Group, zajmiemy się tylko tą drugą fazą. Jaka jest zatem geneza zjawiska?

Najczęstsze błędy realizacyjne wynikają z wadliwego wykonania montażu instalacji. Zdarzają się przypadki, w których nie zlecono analizy nośności dachu, co może doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Drugim najczęściej popełnianym błędem jest brak dbałości o stan poszycia dachowego. Hydroizolacja powinna wytrzymać w dobrym stanie, co najmniej przez taki czas, jak montowana instalacja fotowoltaiczna. Nieszczelna hydroizolacja to nie tylko negatywny wpływ na wydajność i sprawność urządzeń, ale również zagrożenie dla przechowywanego mienia i przebywających w obiekcie ludzi.

Tymczasem instalacje techniczne montuje się na dachach posiadających hydroizolację starą, noszącą ślady wieloletniej eksploatacji lub po prostu uszkodzonej. Planując instalację urządzeń do korzystania z OZE, warto przemyśleć kwestię wymiany warstwy izolacyjnej.

Na rynku dostępna jest szeroka gama izolacji natryskowych, posiadających dodatkowe właściwości, takie jak zapobieganie przegrzewaniu się dachów. Pozwala to na poczynienie dodatkowych oszczędności w kosztach energii zużywanej przez klimatyzację. Działania tego typu umożliwiają osiągnięcie efektu synergii i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.

Praktyka poszukiwania przecieków wskazuje na występowanie uszkodzeń hydroizolacji spowodowanych przez niedbałe wykonywanie prac montażowych na dachach płaskich, w tym także montażu fotowoltaiki. Szczególną uwagę zwrócić należy na miejsca montażu urządzeń. Aby zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami uszkodzeń poszycia, inwestor przed montażem instalacji winien zlecić ocenę stanu dachu i poszukiwanie ewentualnych przecieków. Ponownie takiej oceny należy dokonać po montażu instalacji.

W przypadku stwierdzenia przecieków, uszkodzeń poszycia, należy żądać od wykonawcy ich usunięcia przed odbiorem instalacji. Ewentualne szkody powinny być pokrywane z polisy ubezpieczeniowej wykonawcy.

Zapewni nam to przynajmniej 15 lat realnych oszczędności, z wyłączeniem kosztów poszukiwań przecieków, remontów oraz strat w magazynowanych produktach.

Zbigniew Prokopczyk
Precision Services Group