Rzecznik Finansowy i Rzecznik Praw Pacjenta wspólnie zadbają o ochronę praw obywateli

0
215

Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec oraz Rzecznik Finansowy, dr Bohdan Pretkiel, podpisali 13 listopada „Porozumienie o Współpracy”. W ramach nawiązanego partnerstwa obie instytucje będą ściśle współpracować na rzecz skutecznej ochrony praw obywateli – zarówno pacjentów, jak i klientów na rynku finansowym.

– Podpisane dzisiaj „Porozumienie o Współpracy” stanowi zobowiązanie do solidarnego działania na rzecz ochrony praw pacjentów. Wspólnie z Rzecznikiem Finansowym będziemy pracować nad inicjatywami, które przyczynią się do budowania bezpiecznego środowiska, zarówno w obszarze opieki zdrowotnej, jak i rynku finansowego – powiedział Bartłomiej Chmielowiec.

Impulsem do zawarcia współpracy było spostrzeżenie o uzupełnianiu się kompetencji obu rzeczników w niektórych obszarach. Uprawnienia te zobowiązują do podejmowania działań na rzecz dobra obywateli – jako pacjentów oraz klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Porozumienie przewiduje wolę współpracy poprzez wykorzystanie eksperckiego potencjału i możliwości prawnych oraz organizacyjnych. Stanowi fundament dla szczegółowych uregulowań, które zostaną określone w odrębnych umowach lub porozumieniach.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl