Rzecznik Finansowy: Istotny pogląd skutecznym wsparciem dla klientów

0
559

Na przestrzeni trzech lat sądy rozstrzygnęły spory w 580 sprawach dotyczących ubezpieczeń, w których Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd. W dziewięciu przypadkach na dziesięć wyrok był korzystny dla klienta, którego Rzecznik wspierał swoim stanowiskiem. Najczęściej z tego typu pomocy korzystali posiadacze ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK)*.

– Bardzo dziękujemy zarówno sądom, samym zainteresowanym, jak i ich pełnomocnikom za przekazywanie informacji o sposobie zakończenia tego typu spraw. Dzięki temu mamy dane dotyczące większości sporów sądowych w których Rzecznik Finansowy zaangażował się, przedstawiając istotny pogląd – mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika.

Z podsumowania wynika, że w latach 20142017 sądy rozstrzygnęły – pozytywnie lub negatywnie – spory w 580 sprawach dotyczących ubezpieczeń, w których Rzecznik Finansowy wydał istotny pogląd. W 519 przypadkach wyrok był korzystny dla klienta wspartego stanowiskiem RzF. Najczęściej z tego typu pomocy korzystali posiadacze polis z UFK. W analizowanym okresie rozstrzygnięto 418 takich sporów, z czego 91% spraw zakończyło się pozytywnie dla poszkodowanych.

 Te dane nie uwzględniają sytuacji, w których sąd nie rozstrzygnął ostatecznie sprawy. W tym czasie było 50 takich przypadków, z czego aż 47 dotyczyło sporów na tle tzw. polis z UFK. Z informacji, które mamy od zainteresowanych, wynika, że w większości wypadków wynikało to z ugody zawartej przez strony poza sądem. Można więc powiedzieć, że pomogliśmy osiągnąć satysfakcjonujące rozwiązanie sporu, jeszcze większej liczbie osób niż wynikałoby to ze statystyk pokazujących pozytywne i negatywne rozstrzygnięcia sądowe – wyjaśnia Aleksander Daszewski.

Druga grupa najczęściej pojawiających się wniosków o istotny pogląd dotyczyła sporów związanych z komunikacyjnymi polisami OC i AC. W latach 20142017 sądy rozstrzygnęły 102 takie sprawy, z czego w 87% przypadków było to rozstrzygnięcie korzystne dla klientów.

– Oczywiście większość z tych spraw – 82 – dotyczyło OC komunikacyjnego. W zdecydowanej większości przypadków, bo aż w 74 sporach sąd przychylił się do stanowiska Rzecznika Finansowego zawartego w istotnym poglądzie i orzekł na korzyść klienta. Oznacza to, że w 90% przypadków nasze wsparcie w postaci istotnego poglądu okazało się skuteczne – mówi Aleksander Daszewski.

***

*Podsumowanie zostało sporządzone na podstawie informacji otrzymanych przez Rzecznika Finansowego od zainteresowanych oraz sądów.

Artur Makowiecki

news@gu.home.pl