Rzecznik Finansowy o optymalnej polisie na zimowy wyjazd

0
975

W związku z rozpoczętymi feriami zimowymi na stronie internetowej Rzecznika Finansowego opublikowany został poradnik dotyczący ubezpieczeń dla narciarzy i snowboardzistów. Urząd tłumaczy w nim, o czym należy szczególnie pamiętać, wybierając taką polisę na zimowy wyjazd i na co należy zwrócić w niej uwagę

Leczenie za granicą i bezpieczny powrót do Polski

RzF wskazuje, że przy zawieraniu umowy ubezpieczenia przed wyjazdem za granicę w celu uprawiania sportów zimowych przede wszystkim trzeba pamiętać o ochronie zdrowia i życia. Rzecznik przypomina, że przydatna w krajach UE Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia pokrycia kosztów transportu medycznego do kraju. Dlatego należy zagwarantować sobie organizację i pokrycie kosztów leczenia przez zakład ubezpieczeń wraz z opcją kontynuacji leczenia i rehabilitacji po powrocie do kraju.

Koszty poszukiwania i ratownictwa

O ile w Polsce ratownicy górscy pomagają turystom nieodpłatnie, to za granicą może to się wiązać z wysokimi kosztami, szczególnie jeśli np. używany jest śmigłowiec. Dlatego warto zadbać o to, żeby wybrane ubezpieczenie obejmowało pokrycie kosztów takiej akcji i ewentualnej pomocy medycznej udzielanej w tym momencie. Trzeba też pamiętać, że zakład może odmówić ich pokrycia w razie istotnego przyczynienia się poszkodowanego do takiej sytuacji, np. poprzez niestosowanie się do reguł bezpieczeństwa określonych w prawie danego kraju.

Zabezpieczenie przed wyrządzaniem komuś szkody

Wyjeżdżając na narty czy deskę snowboardową, nie można bagatelizować ewentualnych zobowiązań wynikających z odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich, np. innych narciarzy, którym można wyrządzić szkodę. Trzeba więc rozszerzyć zawieraną umowę o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) za szkody na osobie i na rzeczy, i to na możliwe wysokie sumy. Częste są bowiem wypadki, w których jeden z amatorów „białego szaleństwa” wpada na innego, wyrządzając sobie, i jemu poważną krzywdę.

Polisy dla narciarzy bądź snowboardzistów

W większości ofert można znaleźć opcje przeznaczone specjalnie dla narciarzy bądź snowboardzistów. Najpopularniejszym jest ubezpieczenie sprzętu narciarskiego od kradzieży czy zniszczenia w razie wypadku. W pakietach można znaleźć też obietnicę pokrycia kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, jeśli prywatny został zniszczony po upadku. Są też ubezpieczenia przewidujące refundację kosztów karnetu na wyciąg czy zajęcia szkółki narciarskiej, jeśli ulegniemy wypadkowi lub zachorujemy, czy wypłatę symbolicznej rekompensaty (określona kwota za każdy dzień), w razie zamknięcia tras zjazdowych ze względu na trudne warunki (np. zamknięcie tras z uwagi na warunki pogodowe lub brak śniegu na stokach w „rejonie narciarskim”).

Ubezpieczenia adekwatne do potrzeb i sytuacji

Rzecznik radzi, aby zakres ubezpieczenia dopasować do własnych potrzeb oraz towarzyszy podróży. Na przykład osoby wyjeżdżające z dzieckiem powinny wybierać polisy z szerokim zakresem usług assistance, takich jak np. opieka nad dzieckiem w razie wypadku rodzica na stoku. Inną możliwością jest ubezpieczenie z opcją kierowcy zastępczego. Wtedy, jeśli np. jedyny kierujący skręci czy złamie nogę, zostanie przetransportowany do kraju np. samolotem, a rodzina wróci samochodem z kierowcą zastępczym.

(AM, źródło: RzF)