Rzetelność potwierdzona oceną ratingową

0
485

Ubezpieczenia to złożony sektor, który pomimo swojego zróżnicowania wyróżnia jeden wspólny element, kluczowy zarówno dla klientów, brokerów, jak i agentów – to rzetelny ubezpieczyciel. Niezależnie od różnych interesów, każda ze stron chce mieć pewność, że za wystawioną polisą stoi godny zaufania zakład ubezpieczeń, który w przyszłości wypłaci odszkodowanie.

Do określenia, czy dany ubezpieczyciel jest właściwym wyborem, służą oceny ratingowe, jakie wystawiają międzynarodowe agencje ratingowe.

Rating to niezależna ocena możliwości ubezpieczyciela do wywiązania się z jego zobowiązań finansowych, a w szczególności zdolność do wypłaty przyszłych odszkodowań. Jest to wspólne kryterium każdej agencji ratingowej, choć każda z nich posiada własną skalę ocen.

Według AM Best, agencji specjalizującej się w ocenie branży ubezpieczeniowej, noty przyznawane są w zakresie od A do F. Przedział ocen od A do B to najwyższe noty, które wystawiane są najlepszym, rekomendowanym ubezpieczycielom. Niższe noty mieszczą się w skali od C do F, gdzie F jest oceną, która rekomenduje likwidację działalności rynkowej ocenionego podmiotu.

Zatem wysoka ocena potwierdza stabilną sytuację finansową ubezpieczyciela oraz jego zdolność do regulacji przyszłych roszczeń, natomiast niska nota lub jej brak stwarza zagrożenie problemów z egzekucją roszczeń, niewypłacalności lub nawet bankructwa.

Istnieje również grupa podmiotów niesklasyfikowanych w żadnym zestawieniu ratingowym, co oznacza, że ich wypłacalność nie została w żaden sposób zweryfikowana. To stwarza realne zagrożenie dla klientów, którzy w momencie zdarzenia ubezpieczeniowego będą musieli mierzyć się z kolejnym problemem.

DEFEND Insurance dba o satysfakcję oraz bezpieczeństwo swoich klientów – współpraca z ubezpieczycielami o najwyższych ocenach ratingowych oraz stabilnej pozycji finansowej jest dla nas priorytetem. Nasza firma może pochwalić się współpracą z renomowanym ubezpieczycielem, Fortegra Europe Insurance, który po raz kolejny uzyskał ocenę ratingową A- (Excellent) przyznaną przez AM Best za bezpieczeństwo, stabilność finansową oraz historię wypłacanych odszkodowań.

Niektóre agencje ratingowe wręcz odradzają klientom zakup polis od ubezpieczycieli, którzy uzyskali niską ocenę ratingową lub w ogóle nie zostali sklasyfikowani. Czasem oferty takich ubezpieczycieli mogą wydawać się bardziej atrakcyjne – szerszy zakres ochrony, niższe składki, ale to wszystko obarczone jest jednak dużym ryzykiem. Zazwyczaj konsekwencją obietnic lepszych parametrów ubezpieczenia jest niższa rzetelność samego podmiotu, który nie posiada dobrze skonstruowanego modelu zarządzania ryzykiem, co w konsekwencji niesie zagrożenie niewypłacalności na przyszłość. Następstwem tego będzie również utrata wizerunku i renomy pośrednika ubezpieczeniowego. Klienci będą obwiniać go za to, że doradził im taką polisę i takie rozwiązanie. Warto zatem zainwestować we współpracę z renomowanym zakładem ubezpieczeń, posiadającym wysoką ocenę ratingową i cieszyć się pewnością, że w przypadku zaistnienia tak stresującego zdarzenia, jakim jest szkoda, otrzymamy należną pomoc i wsparcie.

Tomasz Oszczepalski
Country Manager w DEFEND INSURANCE