Sąd Najwyższy rozstrzygnie o VAT w odszkodowaniu za naprawę gospodarczą

0
701

Sąd Okręgowy w Poznaniu przedstawił Sądowi Najwyższemu zagadnienie prawne, w którym zapytał o to, czy poszkodowanemu, który naprawi uszkodzone auto tzw. systemem gospodarczym lub warsztat nie doliczy mu VAT do ceny naprawy, należy się od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowanie zwiększone o podatek – informuje „Rzeczpospolita”.

Gazeta przypomina, że SN w uchwale z 17 maja 2007 r. (III CZP 150/06) orzekł, że odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy OC ppm. za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu, ustalone według cen części zamiennych i usług, obejmuje kwotę VAT w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego. Jednocześnie w dalszej części uzasadnienia wskazał, że w razie naprawienia auta tzw. systemem gospodarczym odszkodowanie z ubezpieczenia nie będzie uwzględniać VAT. SO wskazał, że jest to niekonsekwencja, która powoduje utrzymującą się w orzecznictwie sądu powszechnych rozbieżność co do ujmowania VAT w odszkodowaniu z ubezpieczenia w sytuacji, gdy dochodzi do naprawy gospodarczej lub przez warsztat nie unikający płacenia podatku. Autorzy pytania zwrócili też uwagę, iż SN wielokrotnie wypowiadał się, że niezależnie od tego, czy poszkodowany w wypadku samochodowym dokonał naprawy i czy w ogóle zamierza pojazd naprawić, obowiązek odszkodowawczy ubezpieczyciela pojawia się już z chwilą wyrządzenia szkody. Dlatego zasadą jest ustalanie odszkodowania w wysokości odpowiadającej hipotetycznej naprawie, czyli z VAT. A w przypadku naprawy gospodarczej prowadziłoby to do wzbogacenia poszkodowanego.

Sygnatura akt: III CZP 66/20

Więcej:
„Rzeczpospolita” z 20 sierpnia, Marek Domagalski „Gospodarczo naprawia stłuczkę, a chce OC z VAT – SN rozstrzygnie problem”:
https://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/…

(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)