Sąd Najwyższy znów rozpatrzy polisy z UFK

0
854

Do Sądu Najwyższego wpłynęły kolejne zapytania dotyczące ubezpieczeń na życie z UFK. SN oceni teraz istotność elementu ochronnego w polisie z UFK oraz znaczenie wcześniejszych werdyktów dotyczących niedozwolonych postanowień umownych dla innych spraw z udziałem tych samych stron.

Z pytaniami do Izby Cywilnej Sądu Najwyższego zwrócił się Sąd Okręgowy we Wrocławiu. W postanowieniu z dnia 9 czerwca 2020 r. (sygnatura sprawy) II Ca 1052/19 SO przedstawił dwa następujące zagadnienia prawne:

„1. Czy umowa ubezpieczenia na życie zawarta z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, w której elementem dominującym jest część inwestycyjna, jest ważna także wtedy, gdy element ochronny ubezpieczenia dający gwarancję określonego przysporzenia na wypadek zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego może zostać oceniony jako nieistotny;

2. Czy fakt, iż toczyło się już postępowanie, w którym uznano za abuzywne niektóre z postanowień umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (tj. wyłącznie w zakresie tzw. opłaty likwidacyjnej) ma znaczenie dla innego toczącego się postępowania z udziałem tych samych stron, w którym dla uwzględnienia roszczenia zapłaty decydujące znaczenie ma uprzednia ocena ważności lub nieważności umowy (art. 365 § 1 k.p.c. w zw. z art. 366 k.p.c.)?”.

Uchwałę w tej sprawie podejmie trzyosobowy skład IC SN. Sygnatura sprawy: III CZP 64/20

(AM, źródło: SN)