Sąd po stronie agentów w sporze z Allianz

0
2508

8 listopada Sąd Okręgowy w Warszawie wydał dwa wyroki w sprawie świadczeń wyrównawczych. Sąd uznał 100% roszczeń zarówno dla agentów, jak i dla właścicieli agencji – poinformowało Stowarzyszenie Agencji i Agentów Ubezpieczeniowych Forum na swoim profilu facebookowym.

„Co dla nas szczególnie ważne, sąd w całości podzielił naszą argumentację. Z ustnego uzasadnienia można powtórzyć, że sąd uznał zasługi właścicieli agencji/agentów dla rozwoju sieci sprzedażowej Allianz za ewidentne, a sposób rozwiązania umowy agencyjnej po wieloletniej współpracy, w ramach wprowadzonej przez Allianz kampanii Agent Odnowa, za nielojalny. Sąd wskazał, że ustalając prawo do świadczenia wyrównawczego, kierował się przede wszystkim zasadami słuszności, które w ocenie sądu jednoznacznie przemawiają na korzyść agenta/właściciela agencji, przy czym szczegółowe wyliczenie nie jest dla tego rodzaju roszczenia konieczne, a zasądzona maksymalna kwota jest i tak w ocenie sądu umiarkowana. Sąd uznał, że nie ma podstaw, aby obliczać świadczenie wyrównawcze z pomniejszeniem o koszty działalności, a korzyści, jakie czerpie Allianz są tym większe, że Allianz przejął nie tylko portfele klientów, ale również zespoły sprzedażowe (agentów)” – czytamy w oświadczeniu.

Wyroki są nieprawomocne. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że wcześniejsze rozstrzygnięcia w tego typu sprawach zapadały w sądach rejonowych. Forum podkreśla, że w dotychczasowych wyrokach zasądzono na rzecz agentów i właścicieli agencji około 848 tys. zł z łącznej kwoty 888 tys. zł roszczeń.

Oprócz powyższych sporów w sądach toczy się blisko 100 tego typu spraw opiewających w sumie na kilkadziesiąt milionów złotych. Ponadto warszawski sąd rozpatruje pozew 55 byłych właścicieli agencji. Jego przedmiotem jest „nielojalne rozwiązanie umów, likwidacja agencji i wrogie przejęcie zespołów sprzedażowych agencji w ramach zrealizowanej przez Allianz kampanii Agent Odnowa w latach 2017/2018. Obsługę prawną spraw prowadzi kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy.

Allianz nie odpowiedział na prośbę „Gazety Ubezpieczeniowej” o komentarz do wspomnianych powyżej rozstrzygnięć sporów sądowych.

Stowarzyszenie Agencji i Agentów Ubezpieczeniowych Forum powstało w połowie września 2017 roku. Była to oddolna inicjatywa właścicieli agencji Allianz, zaś impulsem do jej powołania były planowane przez Allianz zmiany w modelu sieci agencyjnej.

Artur Makowiecki

news@gu.com.pl