Sąd podtrzymał karę za niewłaściwe informowanie o ryzyku towarzyszącym polisom z UFK

0
482

Sąd Apelacyjny oddalił apelację Getin Noble Bank od decyzji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nakładającej na bank ponad 1,13 mln zł kary za brak rzetelnego informowania w ulotkach reklamowych o ryzyku związanym z lokowaniem pieniędzy w długoletnie polisy inwestycyjne dystrybuowane za pośrednictwem banku.

UOKiK badał również materiały reklamowe Getin Noble Banku od października 2012 roku. Jego wątpliwości wzbudziły ulotki reklamowe dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym: Lucro oraz Plan Oszczędnościowy Bezpieczna Przyszłość (POBP). Ulotki były rozpowszechniane w oddziałach banku oraz w placówkach franczyzowych. Hasła reklamujące polisy zachęcały: „Zyskaj w bezpieczny i stabilny sposób ze 100% ochroną kapitału” lub „Twoja większa emerytura”. Obie ulotki zawierały także wyliczenia o przewidywalnym zysku. Korzyści zostały odpowiednio wyeksponowane, a wyjaśnienia o możliwości utraty oszczędności zostały napisane małą czcionką i niejasno, branżowym językiem.

W decyzji nr decyzji RKT-61-31/12/SB z 31 grudnia 2013 r. Urząd stwierdził, że klienci banku nie byli w rzetelny sposób poinformowani o tym, iż w sytuacji wcześniejszej rezygnacji z ubezpieczenia mogliby stracić zgromadzone środki i postanowił ukarać GNB. Kara nałożona za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów wyniosła 1 131 693 zł. Bank zaprzestał wykorzystywania kwestionowanych ulotek, ale złożył apelację od decyzji. 22 października Sąd Apelacyjny oddalił w całości apelację Getin Noble Bank i podtrzymał nałożona nań karę finansową. Bankowi przysługuje jeszcze możliwość złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

(AM, źródło: UOKiK)