Saltus Ubezpieczenia o optymalnej polisie dla zawodowych kierowców i informatyków

0
328

Branże IT oraz transportu i logistyki to sektory z największą rotacją kadry. Pracowników tych sektorów łączą jeszcze podobne problemy zdrowotne wynikające z warunków pracy. Zdaniem Saltus Ubezpieczenia pracodawcy powinni zadbać o ich zdrowie, zapewniając im sprawny dostęp do opieki ortopedycznej, kardiologicznej oraz rehabilitacji.

Ubezpieczyciel zwraca uwagę, że zarówno zawodowi kierowcy, jak i informatycy, narażeni są na szereg podobnych czynników negatywnie oddziałujących na ich zdrowie i powodujących absencję chorobową.

– Wynika to z tego, że mimo diametralnie różnych obowiązków, wykonują je często tak samo – siedząc. Długotrwałe przebywanie w wymuszonej pozycji siedzącej może prowadzić do wielu schorzeń, jak wady postawy, choroby układu krążenia i ruchu. Oznacza to, że obie te grupy pracowników są w większości przypadków narażone na te same choroby zawodowe. A zadaniem pracodawców jest im zapobiegać w ramach medycyny pracy – zauważa Xenia Kruszewska, dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych Saltus Ubezpieczenia.

Do najczęściej spotykanych wśród obu grup dolegliwości należą: wady postawy oraz przewlekłe schorzenia układu ruchu (najczęściej kręgosłupa), choroby układu krążenia (nadciśnienie), urazy i kontuzje, przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego (m.in. zespół cieśni nadgarstka) i ośrodkowego (np. spowodowane stresem) oraz choroby oczu.

Biorąc pod uwagę fakt dużej rotacji wśród personelu, pracodawcy jeszcze więcej uwagi powinni poświęcić utrzymaniu pracowników w dobrym zdrowiu i kondycji, co może wpłynąć na ich lojalność.  

– Jednym z rozwiązań jest zapewnienie stałego dostępu do sprawnie realizowanych świadczeń medycznych, np. za pośrednictwem grupowych ubezpieczeń zdrowotnych. Może to zmniejszyć zachorowalność wśród pracowników, ograniczyć liczbę i długość zwolnień lekarskich, stanowiąc jednocześnie wartościowy benefit pracowniczy, który wpływa na decyzję o zmianie pracy. Zwłaszcza obecnie, kiedy wiele osób szuka dodatkowej ochrony zdrowotnej w związku z pandemią, a przede wszystkim możliwości szybkiego otrzymania pomocy, coraz częściej poza NFZ – dodaje Xenia Kruszewska.

W przypadku dolegliwości trapiących pracowników IT oraz transportu warto w szczególności uwzględnić profilaktykę nabytych wad postawy, profilaktykę kardiologiczną oraz świadczenia ułatwiające powrót do zdrowia po doznanym urazie.

(AM, źródło: Brandscope)