Saltus Ubezpieczenia o zaletach polisy zdrowotnej dla profesjonalnych kierowców

0
224

Z danych Saltus Ubezpieczenia wynika, że do specjalistów najważniejszych dla profesjonalnych kierowców czeka się w ramach NFZ od 3 do 9 miesięcy. Dlatego kluczowe świadczenia powinna uwzględniać medycyna pracy.

– Dodatkowy problem to ciężki charakter pracy, przyczyniający się do wielu dolegliwości zdrowotnych, skutkujących absencją chorobową czy koniecznością zmiany pracy przez doświadczonych kierowców. Pracodawcy zdają sobie z tego sprawę i przywiązują coraz większą wagę do wyboru świadczeń profilaktycznych oferowanych pracownikom w ramach medycyny pracy oraz benefitów pozapłacowych. Po to, aby zapewnić kierowcom jak najlepsze warunki pracy i utrzymać ich w dobrym zdrowiu – mówi Xenia Kruszewska, dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych Saltus Ubezpieczenia

Zawodowi kierowcy narażeni są na szereg negatywnych czynników, zostawiających ślad na ich zdrowiu. Należą do nich szczególnie długotrwałe przebywanie w pozycji siedzącej, a także długotrwały wysiłek fizyczny. Innymi szkodliwymi czynnikami są też spaliny, hałas, stres czy wibracje. Czynników można wymienić jeszcze więcej, a ich nagromadzenie prowadzi do zwiększonego ryzyka chorób zawodowych.

Do najczęstszych dolegliwości, z którymi zmagają się kierowcy, zaliczają się choroby układu kostno-stawowego, układu krążenia oraz układu nerwowego. Jednak nie wszystkie te problemy klasyfikuje się jako schorzenia zawodowe. Jako takich nie kwalifikuje się np. problemów kardiologicznych oraz nabytych wad postawy.

– Choć wady postawy stopniowo uznaje się za chorobę cywilizacyjną, to charakter pracy ma na to niebagatelny wpływ. To niedobrze, że problemy te nie znajduje się na liście chorób zawodowych i nie są częścią obowiązkowych działań profilaktycznych w ramach medycyny pracy. Zwłaszcza że są to schorzenia przewlekłe, z którymi od momentu zachorowania można się zmagać nawet do końca życia. Dlatego przeciwdziałanie nabytym wadom postawy powinno być stałym elementem opieki zdrowotnej zapewnianej przez pracodawcę, niezależnie od przepisów. Szczególnie w branży transportowej – dodaje Xenia Kruszewska.

Odpowiednio skonstruowany pakiet świadczeń medycznych dla pracowników powinien uwzględniać wszystkie problemy zdrowotne wynikające ze specyfiki wykonywanego zawodu i warunków pracy. Drugi istotny czynnik to czas oczekiwania na pomoc. Dlatego właśnie pracodawcy coraz częściej decydują się na dodatkową ochronę zatrudnionych w postaci ubezpieczenia zdrowotnego czy pakietu medycznego.

(AM, źródło: Brandscope)